´JP´_DENNÍK_3´

AUTOR: JIŘÍ PELÍŠEK ( JP )

>>FATAMORGANA.LIVE<<

>>CULTURE PLUS.LIVE<<

>>Zpět na Home_Page: ´JP´NOTEPAD´<<

~~

>> Dále zde ´JP´ TIPS´: >> JP-MONITOR..<<

>>´CULTURE_PLUS.LIVE´<<

*~~*

PŘEDÚVOD( ĆLÁNKY NAJDETE POD NÍM ) :

>>´JP´ NOTEPAD´<<

>>"UKLOHNĚNO NA BLIVAJS"<<

>>"MILION..MILIONY..SLOV..KVĚTŮ.."<<

~~

>>´SLEPÁ BÁBA´<<

 >>,,FALEŠ, KLAM".. TO JSOU VLÁDY ČR, POSLANCI(KYNĚ) , SENÁT ČR, VÁCLAV_KLAUS S MILOŠEM_ZEMANEM, ČR !!!LID_RUJNUJÍCÍ, i_ZNAČNĚ DECIMAČNĚ TAK DEMOGRAFICKY, OD ROKU CCA 1993 DOPOSUD, DODNES..!!! ZKÁZA LIDU ČR.. TA!!!<<

!!! ´ČERVENÁ_KARTA´ !!! ..ANEB i: NIKOLI TÉMATICKY, NÝBRŽ: OD_NICH PO KŘIVÁCKU ´a-TÉMATICKY: IN_STYLE VŮČI LIDU FAŠISTIC_MENTAL_PUTINISTIC CZECH_POLITIKO/MEDIA/i_MEDEA_TLACHAŘÍ, TLUČHUBOVÍ.." KARTEL TAK I SRÁČŮ TĚCH NEUSTÁLE DOKOLA SI.." >>"NEDĚKUJEME, ODPALTE SI, ZALEZTE SI, UŽ KONEČNĚ..KAMSI !!!<<

>>´GREEN_METHODIC_FOR_LIVE´..VERSUS: ,,BLACK_METHODIC"<<

>>SITE_NAME: !!!´FALSE_CZECH_GOVERNMENT_INFO_FOR THE_PEOPLE´!!! <<

>>"ZÁKLADNÍ VZOREC" PRO_ZDRAVÍ, PRO_ŽIVOT i OPTIPMÁLNĚ UDRŽITELNÝ<<

~~

,,NA LOPATKÁCH"

~~

HLAVNÍ ČLÁNEK ( POD NÍM JSOU DALŠÍ, SEŘAZENY PODLE DATUMŮ ):

14.8.2022.. TÉMA: VLÁDA PRÁVA JP: OTÁZKA JE, JAKÉHO PRÁVA, ŽE?? .. ? STANÉHO?.. DŽIHÁDU??, TERORISTICKÉHO??, SADISTICKÉHO??, AUTORITÁŘSKO_BEZLIDSKOPRÁVNÍHO??.. DIKTÁTORSKÉHO??

CO MÁ TOHLE SPOLEČNÉHO SE ŽIVOTEM?? SE ZDRAVÍM?? S UDRŽITELNOSTÍ CO NEJLEPŠÍ ŽIVOTA NA ZEMI?? S LIDSKOU DŮSTOJNOSTÍ ?? NIC. ZHOLA NIC. JDE TO PŘESNĚ NAOPAK, PROTI UVEDENÝM HODNOTÁM, POJMŮM: ZDRAVÍ, ŽIVOT, LIDSKÁ_DŮSTOJNOST.. OBYVATELSTVA.

DEFINICE ZDRAVÍ, PODLE UČEBNIC LÉKAŘSKÝCH:

"ZDRAVÍ JE STAV FYZICKÉ, DUŠEVNÍ, A SOCIÁLNÍ POHODY".

NA PODPORU TOHOTO JE I DOKUMENT VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN, ABY VLÁDY, A VŠICHNI, VĚDĚLI, JAK V UVEDENÉM SMYSLU PEČOVAT O LID, VLÁDNĚ SOCIÁLNĚ TAK I O ZDRAVÍ LIDU..LIDÉ O SEBE VZÁJEMNĚ NAVZÁJEM.

VLÁDA ´PRÁVA´ TEDY, TAKOVÉHO PRÁVA, KTERÉ ODPOVÍDÁ ZDE UVEDENÉ DEFINICI O ZDRAVÍ NEJEN JEDNOTLIVCE, ALE i LIDU, MÁ TAK ZA POVINNOST USTANOVOVAT TAKOVÉ NORMY, TAKOVÉ ZÁKONY, TAKOVOU LEGISLATIVU, KTERÁ JDE V SOULADU, V HARMONII, S UVEDENÝMI PRINCIPY PRO CO NEJLEPŠÍ ZDRAVÍ LIDU !!!

S TÍM SAMOZŘEJMĚ SOUVISÍ I MATEMATIKA, SOCIO_MATEMATIKA, SOCIOLOGIE, SOCIÁLNO, JELIKOŽ ČLOVĚK JE PŘEDEVŠÍM SOCIÁLNÍ BYTOST  NUTNĚ SE SOCIÁLNÍMI ZÁKLADNÍMI POTŘEBAMI, ABY VŮBEC MOHL ŽÍT, PŘEŽÍT.

JE MI S PODIVEM, ŽE TOTO MUSÍM TADY TAKTO PODROBNĚ ROZEPISOVAT PRO POLITICKOU SFÉRU DOSPĚLÝCH LIDÍ S VYSOKOŠKOLSKÝMI DIPLOMY, POBÍRAJÍCÍ NEMALÉ, NADPRŮMĚRNÉ PŘÍJMY..PLATY.. TOHLE JE NAPROSTÝ ZÁKLAD FUNKČNOSTI LIDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. TEDY, MÁ LI BÝT V MÍRU, BEZKONFLIKTNÍ, NESADISTICKÉ, NEFAŠISTICKÉ..NEVYHLAZUJÍCÍ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POPULACI, NESNIŽUJÍCÍ FAŠISTICKOU LEGISLATIVOU PORODNOST..

ČESKÁ LEGISLATIVA, TÍM I ČESKÝ POLITICKÝ SYSTÉM VŠAK OBSAHUJE ZCELA ZÁSADNÍ PRVEK, FAŠISTICKÝ, MATEMATICKO_ASOCIÁLNÍ, LIKVIDUJÍCÍ ČESKOU POPULACÍ, ZNAČNĚ SNIŽUJÍCÍ PORODNOST, ZPŮSOBUJÍCÍ VYMÍRÁNÍ OBYVATELSTVA, ZRUJNOVANĚ JIŽ TAK POJEM V ČR: DEMOGRAFIE ZA UPLYNULÝCH CCA 30LET DOPOSUD!!! JDE O NEZABAVITELNOU ČÁSTKU EXEKUTOREM. ANI TAK ZVANÉ ,,ODDLUŽENÍ" NENÍ PRO MNOHÉ CESTA, PROTOŽE PODMÍNKY ODDLUŽENÍ (PODLE ZÁKONA O BANKROTU) JSOU JEŠTĚ I MNOHEM HORŠÍ, NEŽLI TA UVEDENÁ NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA EXEKUTOREM, NASTAVENÁ NYNÍ NA ČÁSTKU K NEPŘEŽITÍ..KDY SOUČET VÝŠE NÁKLADŮ NA BYDLENÍ DLUŽNÍKŮ, DLUŽNIC, S NÁKLADY NA ŽIVOBYTÍ, S NÁSLEDNÝM ODPOČTEM NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY MĚSÍČNÍ JE HLUBOKO POD HRANICÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA.

?? JAK SI VŮBEC TOHLE MŮŽE VLÁDA V ČR VŮČI LIDU DOVOLOVAT ??!! DOVOLIT ??!! A TOHLE UŽ TRVÁ CCA 30LET !!!

?? JAK JE VŮBEC NĚCO TAKOVÉHO, V 21.STOLETÍ, V ČR.. A UŽ CCA 30LET..DOPOSUD.. UPROSTŘED EVROPY, MOŽNÉ ??!!!

A ČEŠTÍ POLITICI, POLITIČKY, SE STÁLE TVÁŘÍ, JAKO BY NIC. JAKO BY ZA NIC NEMOHLI, JAKO BY TO ANI NEBYLO. JENŽE ONO TO JE !!! TATO POLITICKÁ SFÉRA ČR HRAJE RŮZNÁ DIVADLA SVÁ, KAŽDODENNĚ, A NA UVEDENÉM FAŠISMU SI V NÍ RÁDOBY MASTÍ RŮZNÉ SKUPINY N´DRANGHETNÍ KAPSY. TITO..I IGNORANTSKY DĚLAJÍ, ŽE JSOU NEVIŇÁTKA. PODOTÝKÁM, ŽE NENÍ ROZDÍLU MEZI NIMI, JELIKOŽ VŠICHNI JIŽ ODE MNE O TOM VĚDÍ, A VŠICHNI K TOMU MLČÍ, NECHÁVAJÍ UVEDENOU FAŠISTICKOU LEGISLTIVU STÁLE V PLATNOSTI, JEN OBČAS UDĚLAJÍ, UDĚLALI, KOSMETICKOU ZMĚNU MATEMATICKÉHO VÝPOČTU. ALE ABY TO SKUTEČNĚ PŘESTALO BÝT FAŠISMEM, MUSEL BY TEN KOEFICIENT VÝPOČTU BÝT NASTAVEN PŘESNĚ PODLE TOHO, MINIMÁLNÍ, JAK UVÁDÍM VE SVÉM PÍSMU i VEZDEJŠÍM. ČESKÁ POLITICKÁ SFÉRA TAK STÁLE JEN A JEN OBLBUJE FAŠISTICKY LID ČR. KRETÉNI. /.. ´FATAMORGANA.LIVE´

´JP´ POEZIE_3..>>   ´HNĚDAVÉ_AMAROUNÍ´

~~

DALŠÍ ´JP´ ČLÁNKY:

17.8.2022.. JP: ČESKÁ REPUBLIKA..poměry..BUDE UŽ NĚKDY KLID?? POŘÁDEK, LIDSKOPRÁVNO?? ASI CHCI PŘÍLIŠ. NA PODZIM ROKU 2021 JSEM BYL INFORMOVÁN ŘIDIČEM AUTOBUSU MHD, PŘED DOMEM KDE BYDLÍM, ŽE SE S KOLOBĚŽKOU, SKLÁDACÍ DO AUTOBUSU VŮBEC NESMÍ..VYKÁZAL MNE ZNĚJ. TAK JSEM JEL METREM. V PRŮBĚHU ČASU CO MLUVÍVÁM S LIDMI, SE TOMU DIVÍ, ŽE SE S TÍM NESETKALI. DNES, CESOU NA ÚŘAD PRÁCE PRAHA 4 NOVODVORSKÁ, KE MNĚ PŘIŠEL PO NÁSTUPU DO AUTOBUSU ŘIDIČ S TÍM ŽE MUSÍM MÍT TU KOLOBĚŽKU JEDINĚ SLOŽENOU, TAK JSEM JI SKLAPNU..SLOŽIL, JEDNÍM POHYBEM, ŽÁDNÝ PROBLÉM.. PŘIJDU NA ÚŘAD PRÁCE, DOLE JAKÁSI ,,RECEPCE", KDE MI ZATARASIL RUKOU CESTU JAKO POLICISTA TAMNÍ PRACOVNÍK OSTRAHY, S TÍM, ŽE SI MÁM KOLOBĚŽKU NECHAT V TAMNÍM BOXU, NEBO VENKU POKUD NECHCI S TÍM ŽE VENKU MI JI UKRADNOU NA 100%. KOLOBĚŽKU JSEM SI MEZI TÍM SLOŽIL, A ON POKRAČOVAL JÍZLIVĚ: A NEBO SI JI MŮŽETE SLOŽIT, A VZÍT S SEBOU. NO, ZA TU PROVOKACI JSEM HO POSLAL VERBÁLNĚ DO HAZLU, A ŠEL JSEM SI VYŘIZOVAT CO JSEM POTŘEBOVAL. ŠEL JSEM SE POPTAT, ZDA JIŽ ÚŘAD PRÁCE ODESLAL PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ, COŽ MI NA POŠTĚ SDĚLUJÍ, ŽE SE TAK JEŠTĚ NESTALO. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ K INVALIDNÍMU DŮCHODU, ABYCH NEBYL BEZDOMOVCEM, KDYŽ TEN DŮCHOD JE 8TISÍC, A NÁJEM 9TISÍC. NOJO, JENŽE PANÍ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ NEMÁ ČAS NA OTÁZKY, A SDĚLUJE, ŽE MAJÍ NA ZPRACOVÁNÍ PRAVIDELNĚ PŘEDKLÁDANÝCH PODKLADŮ PRO POKRAČOVÁNÍ ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ(nejen) AŽ 60 DNÍ. TO TEDY MNE PONĚKUD NADZVEDLO, A JELIKOŽ NEMĚLA CHUŤ TO SE MNOU PROBÍRAT, A POSLALA MNE K PŘEPÁŽKOVÝM PRACOVNICÍM, O KTERÝCH VÍM, ŽE JSOU TAM NOVĚJŠÍ.., ZAŠEL JSEM ZA ZÁSTUPKYNÍ ŘEDITELE, I TAM JSEM SE DOZVÍDAL, ŽE MAJÍ NA ZPRACOVÁNÍ AŽ 60DNÍ. OVŠEM S POZNÁMKOU, ŽE SE VYNASNAŽÍ ABY TO BYLO V POŘÁDKU, COŽ MNE TEDY VCELKU UJISTILO, ŽE TO TAK BUDE. NO, ZAŠEL JSEM TEDY, KDYŽ UŽ JSEM MĚL TO POŘADOVÉ ČÍSLO (79) I ZA PŘEPÁŽKOVOU PRACOVNICÍ. TA MI TAKÉ SDĚLILA, ŽE MAJÍ ZKLUZ 3TÝDNY KVŮLI MĚNĚ ZÁKONŮ. TOHLE JE LIDSKÝ PŘÍSTUP, A NE OZNAMOVAT MI STROZE COSI O 60TI DNECH. TEDY, MĚLI BY SE TI STARŠÍ UČIT OD MLADÝCH..I KOMUNIKACI NEJEDNOU. ZBYTEČNĚ PAK SE DOČKÁVAJÍ TI STARŠÍ NEPŘÍJEMNÝCH REAKCÍ LIDÍ. A TAKY SI MYSLÍM, ŽE POKUD BY ÚŘAD PRÁCE TUTO INFORMACI DAL NA WEB, I MNĚ BY TO UŠETŘILO MOŽNÁ CESTU NA ÚŘAD PRÁCE. TEDY, KROMĚ TOHO, ŽE SE MI ZA CELÉ DOPOLEDNE NEPODAŘILO SE TAM NA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH DÁVEK DOVOLAT, ANI NA TZV. NA NETU UVEDENOU PODATELNU. NO, PO TÉ ODCHÁZÍM Z ÚŘADU PRÁCE, DOLE MI ZASE ZAČAL TAMNÍ PRACOVNÍK OSTRAHY NĚCO ŘÍKAT O DĚTECH, ŽE ABY SE MI NĚJAK NĚCO.. DO KOLOBĚŽKY.. (STÁLE JSEM JI MĚL SLOŽENOU), PO TÉ, CO NA MNĚ PŘED TÍM CESTOU DO VÝTAHU ŘVAL NA CELÉ KOLO COSI, AŽ SE LIDÉ OTÁČELI, JSEM SI TO MEZI TÍM ZAŘADIL OD NĚHO, JEHO JEDNÁNÍ COBY PROVOKACI, A TAK JSEM SI VYŽÁDAL JEHO IDENTIFIKACI, ABYCH SI JI ZAPSAL. ODPOVĚDĚL MI: CO JE TI DO TOHO, NEJDŘÍVE MI ODMÍTL DÁT SVÉ JMÉNO, PO TÉ I JAKÝKOLI JINÝ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJ. NA TRIČKU MĚL CEDULKU S PÍSMENKY DOLE NĚJAKÝMI O VELIKOSTI CCA 10, COŽ SE OPRAVDU NEDÁ PŘEČÍST ANI Z PŮL METRU, ANI Z 20 CENTIMETRŮ, LÍBAT, OBJÍMAT, SE S NÍM, NEHODLÁM, ABYCH ZJISTIL JEHO IDENTIFIKACI, TAKY BY MI MOHL PŘI TOM NĚJAKO VRAZIT PŘI JEHO I VCELKU NEJAPNOSTI. NÁSLEDOVALO OD NĚHO NA JEHO KOLEGU: !!VYVEĎ HO"!! TAK TAM NA MNE POŘVÁVALI, ZAČALI NA MNE I STARTOVAT UŽ FYZICKY.. NO ODEŠEL JSEM, OVŠEM POKUD BY MNE NAPADLI, FYZICKY, BYL BYCH NUCEN SE BRÁNIT, TAKOVÉHLE JEJICH ZVŮLI.. AGRESIVNÍ. S OHLEDM NA TO, ŽE BYLI V POČETNÍ PŘESILE JE TEDY MOŽNÉ, ŽE BY SE TO NEOBEŠLO BEZ JEJICH ZRANĚNÍ. NEHODLÁM, A NEBUDU, VĚČNĚ DĚLAT KAŽDÉMU NA POTKÁNÍ KDO SI KDE ZAMANE OTLOUKÁNKA. CVIČIL JSEM CCA 27 LET KARATE, KUNG FU, TEDY TECHNIKY OVLÁDÁM OBRANNÉ, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO CVIČENÍ, DOBŘE, VELMI NERAD BYCH KOMUKOLI KDY UBLÍŽIL, ALE: NEZKOUŠEJTE TO RADŠI. TOŤ DOPORUČENÍ MOJE PŘÍPADNÝM RÁDOBY AGRESORŮM, AŤ UŽ NA ÚŘADĚ PRÁCE, NEBO KDEKOLI JINDE.. BOLELO BY VÁS TO, VELMI, V PŘÍPADĚ, ŽE BYCH SE BYL NUCEN BRÁNIT BYŤ I HOLÝMA RUKAMA VAŠEMU FYZICKÉMU NAPADENÍ. NERUČÍM ZA PŘÍPADNOU TAK ÚJMU..ZA ROZSAH ÚJMY NA ZDRAVÍ PŘÍPADNÝCH AGRESORŮ. TO SE PŘI ÚTOKU NAPŘÍKLAD PŘESILY 3 GRÁZLŮ NA JEDNOHO PŘÍLIŠ HLÍDAT, UHLÍDAT, NEDÁ. TOLIKO ODE MNE DNES PREVENTIVNÍ UPOZORNĚNÍ.. JELIKOŽ JE PŘEDPOKLAD, ŽE GRÁZLI, VYSTRKUJÍCÍ AGRESIVNĚ RŮŽKY, NAPŘÍKLAD NA ÚŘADĚ PRÁCE, JE MOHOU CHTÍT VYSTRKOVAT AGRESIVNĚ OPAKOVANĚ.. COŽ BY MOHLI I CHTÍT NĚJAK VYGRADOVAT..PŘI JEJICH FRAJEŘINĚ, KTEROU MI DNES PŘEDVEDLI.

~~

NO, JE MYSLÍM, NEŠTĚSTÍ, ŽE SE KAŽDÉ 4 ROKY NĚKDO UČÍ DĚLAT PRÁCI MINISTRA NEBO MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR.. KONKRÉTNĚ MARIÁN JUREČKA MÁ NAŠLÁPNUTO SVOU NEZNALOSTÍ ZÁKLADNÍCH VĚCÍ, KOLEM TOHOTO RESORTU, ZPŮSOBIT V ČR UŽ VELMI BRZY ZNAČNÝ CHAOS, A ZMATEK V OBLASTI JAK VÝPLAT SOCIÁLNÍCH DÁVEK, TAK I NÁSLEDNĚ VYROBENÝCH NĚKOLIKA STATISÍC VYPNUTÝCH DOMÁCNOSTÍ OD ELEKTŘINY, S NÁSLEDNÝMI DALŠÍMI ŘETĚZOVÝMI REAKCEMI JAK V OBLASTI UDRŽITELNOSTI BYDLENÍ LIDÍ V ČR, VÝPOVĚDI NÁJEMNÍCH SMLUV, A TAK I VÝROBU DALŠÍCH NĚKOLIKA STATISÍC BEZDOMOVCŮ V ČR.. Z ŘAD SLUŠNÝCH LIDÍ. A ZMETCI, GRÁZLI, SE ZASE TAK NÁSLEDNĚ PAK BUDOU NA NICH UPÍRSKO_SADISTICKY RŮZNÍ TOČIT, JAK UŽ TO TAK I BÝVÁ. NENÍ MOŽNÉ, ABY SI JUREČKA A SPOL MYSLELI, ŽE MŮŽE STAČIT ZMĚNIT VÝŠI ČÁSTKY NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ AŽ OD 1.LEDNA_2023, PROTOŽE JAK UVÁDÍM NÍŽE, VYÚČTOVÁNÍ SE ZDRAŽENÝMI ZÁLOHAMI LIDÉ OBDRŽÍ HOJNĚ UŽ V ZÁŘÍ NA ŘÍJEN 2022 !!..DALŠÍ INFO K TÉMATU DÁLE V TEXTU. SITUACI S OCHRANKOU ÚŘADU PRÁCE ZMÍNĚNÉHO AKTUÁLNĚ ŘEŠÍM S POLICIÍ ČR. NA ÚŘADECH PRÁCE..NA ÚŘADECH OBECNĚ, OČEKÁVÁM A VYŽADUJI VSTŘÍCNOST, SLUŠNOST, BEZ RYTÍ, BEZ PROVOKACÍ, BEZ AGRESIVITY, A MÁM PRÁVO CHTÍT, VYŽADOVAT, IDENTIFIKACI TAMNÍCH PRACOVNÍKŮ..V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEŽIJEME V PRÁVNÍM STÁTĚ, ALE V DŽUNGLI, KDE SI KAŽDÝ ZVRHLE MŮŽE DĚLAT VŮČI DRUHÉMU, CO SI ZAMANE, PO GRÁZLOVSKU. A TITO NA ÚŘADĚ ZMÍNENÉ, GRÁZLI JSOU. PODLE DNEŠNÍHO JEJICH CHOVÁNÍ, CO MI PŘEDVEDLI .

´JP´ UPOZORNĚNÍ: OD DNEŠNÍ PŮLNOCI, TEDY OD 18.8.2022 BUDU ODPOJENÝ OD INTERNETU, NEBOŤ UŽ NEMÁM ANI KORUNU, NATOŽ ABYCH SI POPLATIL PŘIPOJENÍ ZA 220,-Kč NA DALŠÍ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC. ODHADUJI, POKUD TOTO BYL NĚJAK NASCHVÁL VLÁDNÍ, ŽE PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ POŠLOU NĚJAK POZDĚJI, NO TAK BYCH SI ZAPLATIL INTERNET, I PROLONGACI WEBU FATAMORGÁNA.LIVE NĚJAK KONCEM SRPNA Z INVALIDNÍHO DŮCHODU, POKUD MI OVŠEM ZASE NĚKDO NEOZNÁMÍ, ŽE MÁ NĚJAKÝCH CCA I 60 DNÍ NA ZPRACOVÁNÍ. TEDY OD TEĎ SE S VÁMI DOČASNĚ LOUČÍM, PROTOŽE OD 18.8. NEBUDU SCHOPEN Z DŮVODŮ ODSTŘIŽENÍ OD INTERNETU NIC PSÁT, ANI SI TUDÍŽ KONTROLOVAT EMAILY, A NI SI ČÍST NIC NA INTERNETU, BUDU JAKO TUDÍŽ PO TEN ČAS INFORMAČNÍ ANALFABET.. TOHLE SE MI ZA ÉRU INTERNETU, ZA CELÝ MŮJ ŽIVOT, TAKTO, JEŠTĚ NESTALO. TEDY ZATÍM "ZDRAVÍM, POZDRAVUJI".

~~

16.8.2022.. CO MÁ TOHLE..GRAFIKA WEBU TA, K DNEŠKU PREZENTOVANÁ, ??ZNAMENAT??!!! ??!!! Web Hnutí pro Prahu 11 .. grafika obrázku ke dni 16.8.2022 ??!!!

A CO MÁ ZNAMENAT TOHLE..ŽE TAKOVÝ ČLOVĚK SMÍ OPRUZOVAT V ZASTUPITELSTVU MĚSTA..MĚSTSKÉ ČÁSTI ?? A TENTO BYL STAROSTOU ?? NO TO JE TEDY ÚROVEŇ.. :https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/682499/antisemitismus-na-pude-prahy-11-byvaly-starosta-vytahl-na-zastupitelstvu-neakceptovatelny-vyrok.html

~~

16.8.2022..SVĚŘ PÉČI O FIRMU.. .. HLAVNÍMU_ÚČETNÍ/MU, BUDE TI například ŘÍKAT.. TO JE HEZKÝ, ALE:

,,NA TO TI NEDÁM" !!

BUDE Z LAND_ROVERU MÁLEM MÁVAT TI, A KDYŽ NE, ZAMÁVÁ TI Z POVZDÁLÍ..  BUDE BYDLET ZPRAVIDLA VE VLASTNÍM (HYPOTEČNĚ PŘEDLUŽENÉM BYTĚ, ČI FIREMNÍM DOMĚ), BUDE TI ŘÍKAT: ,,HLAVNĚ PLAŤ VŠECHNO CO PLATIT MÁŠ!!! !!HLAVNĚ MNĚ". SMETÁNKY, PŘÍLEŽITOSTNÉ, KE KTERÝM ČICHNE, SLÍZNE RÁD(A) SI. / TOŽ.. TOLIKÓ K POJMU DNES ODE MNE bez_urážek.. O,,RÁDCÍCH TYPU: ,,FINANČNÍ_ŘEDITEL(KA)" V ČR.. / .. RECENZNĚ K PROVOKACÍM CZECH_RADIA: ČRO_PLUS (ČESKÉHO_ROZHLASU). /

~~

16.8.2022.. ČESKÁ VLÁDA AGENTŮ BEZ i TEPLÉ VODY, BLEKOTAJÍCÍ NESMYSLY.. TRVALE VYMÝŠLEJÍCÍ FAŠISTIC_ASOCIÁLNÍ PASTI NA LIDI..  NA LID..TVÁŘÍC SE PŘI TOM, JAK JSOU HODNÍ.. / JUREČKA, MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY A MINISTR PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BLEKOTÁ LIDU COSI O PŘELOMU ROKU, AŽ PRÝ PŘIJDE VYÚČTOVÁNÍ.. NAPŘÍKLAD ELEKTŘINY, ŽE TÓ TEDY PRO LIDI BUDE NA PŘELOMU ROKU KRUTÝ.. / JP: JUREČKO, NEMÁŠ CO BLEKOTAT NESMYSLY, VYTRŽENÉ Z OSY ČASU, REALITY, ZA TVŮJ VYSOCE NADPRŮMĚRNÝ PLAT SI LID ZASLOUŽÍ VÍC, NEŽLI SUCHÉ KONSTATOVÁNÍ, ŽE NA PŘELOMU ROKU TO BUDE S OHLEDEM NA ZASÍLANÁ LIDEM VYÚČTOVÁNÍ KRUTÝ..JAK JSI POZNAMENAL. ZA TOHLE TĚ, ANI FIALU A SPOL. LID NEPLATÍ. VYJADŘUJ(TE) SE PŘESNĚ, TERMINOLOGICKY, I CO DO ČASOVÉ OSY!! JINAK MLČTE, A NENASÍREJTE LIDI SVOU NEPROFESIONALITOU, SVOU NEZNALOSTÍ VĚCI.. ZÁKLADNÍCH VĚCÍ. TOHLE SNAD NEMŮŽE BÝT PRAVDA, CO JE V ČR MOŽNÉ. PRE například, TEDY PRAŽSKÁ ENERGETIKA, POSÍLÁ VYÚČTOVÁNÍ LIDEM KAŽDOROČNĚ V ZÁŘÍ S NOVÝMI, TEDY LETOS JISTĚ S NAVÝŠENÝMI, ZÁLOHAMI OD ŘÍJNA. TEDY NA PŘELOMU ROKU SE SNAŽIT NĚCO ŘEŠIT ZE STRANY LIDÍ UŽ V LISTOPADU DLUŽNÝCH ZA ELEKTŘINU A ODPOJENÝCH.. TO UŽ BY OPRAVDU BYLO PŘÍLIŠ POZDĚ BYCHA HONITI, POSLÉZE BEZDOMOVCŮ TĚM.

JE NUTNO, ABY ÚŘADY PRÁCE PROPLÁCELY LIDEM U PŘÍSPĚVKŮ NA BYDLENÍ, U DOPLATKŮ NA BYDLENÍ, OBDRŽENÁ VYÚČTOVÁNÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK ZA SLUŽBY (VODNÉ, STOČNÉ, PLYN, ELEKTŘINA) ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PROMPTNĚ PO VYSTAVENÍ TOHOTO Vyúčtování (!!! NE AŽ PO JEJICH ZAPLACENÍ!!! JAKO JE TOMU DOPOSUD. KDE ASI NA TO LIDÉ, POBÍRAJÍCÍ TYTO DÁVKY, MAJÍ VZÍT PENÍZE??!!! ) , A ABY PROPLÁCELY ÚŘADY PRÁCE PROMPTNĚ TAKÉ NOVĚ STANOVENÉ ZÁLOHY, /OVŠEM..!!!NE!!! V POUZE VÝŠI 80% JAKO TO JE nejspíš stále U_DOPLATKU NA BYDLENÍ.. JAKSI FRAJERSKY USTANOVENÝ LIDEM S TÍM, ŽE SI ZBYTEK NÁJMU MAJÍ HRADIT ZE ŽIVOTNÍHO, ČI EXISTENČNÍHO MINIMA. TAKHLE VYRÁBÍTE MPSV, ÚŘADY PRÁCE, SPOLU S FAŠISTIC HOVADEM BLAŽKEM(VIZ TEXT DÁLE) V ČR BEZDOMOVCE, TAKHLE JSTE UŽ ZRUJNOVALI DEMOGRAFII V ČR.. POTAŽMO ČESKOU REPUBLIKU, EVROPU, SVĚT.. NESETE SPOLEČNĚ VINU NA SOUČASNÉM DĚNÍ VE SVĚTĚ TAK, SVÝM FAŠISTIC SOBECTVÍM VŮČI LIDU JSTE PŘISPĚLI I K DALŠÍM ZLŮM NA ZEMI PLANETĚ, MÁTE TAK NA SVĚDOMÍ MNOHO OSUDŮ NEBLAHÝCH LIDÍ, PŘED ČASNÝCH JEJICH I ÚMRTÍ, OSLABENÍ EVROPY, SVĚTA, CHAOS TÍM VZNIKLÝ, MEZI TÍM I VÁLKY, KTERÝMI GRÁZLI SVĚTA ÚTOČNĚ ZNEUŽÍVAJÍ SITUACE. /

PODLE TOHO, CO ŘÍKAL ČLEN PŘEDSTAVENSTVA FIRMY ČEPS TEDY DOMÁCNOSTEM S DOSAVADNÍ ZÁLOHOU MĚSÍČNÍ VE VÝŠI 990,-Kč(CZK) SE OD ŘÍJNA BY TATO ZÁLOHA MĚLA ZVÝŠIT NA 4NÁSOBEK, TEDY NA CCA 4TISÍCE KORUN. COŽ OVŠEM POVAŽUJI ZA NAPROSTO ABSURDNÍ. ZA TAK ABSURDNÍ, ŽE ANI POJEM NEHORÁZNOST NA TOHLE NESTAČÍ.. JELIKOŽ ELEKTRÁRNY V ČR, V EVROPĚ.. JSOU STEJNÉ, JAKO DOPOSUD, ŽÁDNÁ NOVÁ, NATOŽ 4 NOVÉ.. ELEKTRÁRNY SE V ČR NESTAVĚJÍ.. TEDY I NÁKLADY NA VÝROBU ELEKTŘINY JSOU STEJNÉ, JAKO například VLONI, PŘEDLONI(plus inflace, ale ta nemůže být 400% navýšení!!!) TEDY TOHLE JE PŘÍPAD PRO PROŠETŘENÍ POLICIÍ, JUSTICÍ, NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADEM ČR, CO SE TÓ V PRE A V ČEPS VLASTNĚ DĚJE!!! AŤ NEDĚLAJ Z LIDU BLBCE. ONI VIDÍ, JAKO OBCHODNÍCI S UBYTOVNAMI, ŹE NA TO STÁT PŘISPÍVÁ LIDEM, TAK NAPÁLILI CENU (TEDY MUSÍM KONSTATOVAT, ŽE PODLE MÉHO NÁZORU AŽ ZLOČINECKY) NAHORU, A VYMÝŠLEJÍ NÁM VŠEM BÁCHORKY.. ZNEUŽÍVAJÍ TOHO, ŽE JIM LIDÉ NEVIDÍ POD PRSTY.. 

~~

16.8.2022.. KAUZA MLEJNEK/REDL: JP: TO MÁTE, JAKO například INSPEKTOR KOLOMBO.. ABY HO OBVIŇOVALI POKAŽDÉ ZA TÓ, ŽE SE KDY SETKAL S NĚJAKÝM GRÁZLEM A TEDY ŽE MÁ ODSTOUPIT Z FUNKCE. KYDAT HNŮJ NA DRUHÉ(HO) JE VELMI SNADNÉ. JE NUTNÉ MÍT SE NA POZORU ZEJMÉNA, KDYŽ KYDÁ HNŮJ BABIŠ A SPOL SE SVÝMI SPŘÍZNĚNCI, SE ZÁJMY SVÝMI, KDY TO ANI JINAK NEUMÍ. CHCE LI KDO KYDAT HNŮJ, třeba i na MANŽELKU MLEJNKOVU, JE NUTNO VŠE NÁLEŽITĚ PROŠETŘIT. TVRDIT O JEHO MANŽELCE, ŽE JE POUHOU LOUTKOU MLEJNKA BEZ TOHO ABY SE S NÍ TAKÉ VEDLO ŠETŘENÍ, JSOU POUHÉ POMLUVY, BEZ_DŮKAZNÍ. NENÍ MOŽNÉ HNÁT SE ZA DEMOKRACIÍ IGNORANCÍ KU POJMU: "SPRAVEDLNOST, SPRAVEDLNOST I VŮČI JEDNOTLIVCI" . PROTOŽE TO BYCHOM ZDE MĚLI Z POLICKÉ SFÉRY ČR POSTUPNĚ A BRZY UŽ POUZE TAKŘKA BARMSKOU JUNTU. 

~~

16.8.2022..JP: ČESKÉ SOUDNICTVÍ DNES, TEDY 16.8.2022 PROSTŘEDNICTVÍM PRÝ NEJVYŠŠÍHO SOUDU, UZNALI, ŽE OTEC MÁ PRÁVO SE STÝKAT SE SVÝMI DĚTMI.. A ŽE TÓ MŮŽE BÝT I (NAPŘÍKLAD i_POLICISTOVI) PŘEDEM V_NEPŘEDDEFINOVANÝCH MU HODINÁCH. /NO, TAK ŽE BYCHOM TOTO POZNÁNÍ ČESKÉHO SOUDNICTVÍ  OSLAVILI??? /

~~

15.8.2022.. TÉMA: VĚŘTE, NEVĚŘTE..(ÚVAHA).. PUTIN RÁDOBY ,,EKOLOG" ??!!

JP: ZAZNAMENAL JSEM, V UPLYNULÝCH CCA DVOU LETECH, PŘI PROČÍTÁNÍ SI NETU, O STEWENU SEAGALOVI, INFORMACI O TOM, ŽE SNAD ON, NEBO NĚKDO VŮKOL NĚJ, JE V POLITICKÉ STRANĚ NA OCHRANU EKOLOGIE, KTERÁ JE SNAD NĚJAK I ZAŘAZENÁ PŘI RUSKÉ DUMĚ, PŘÁTELÍC SE ON S PUTINEM, KDY SEAGAL ZASTÁVÁ NÁZOR, HLASITĚ, ŽE LIDÉ.. MAJITELÉ FIREM, NIČÍCÍ JAKKOLI EKOLOGII, PŘÍRODU, MAJÍ BÝT NEKOMPROMISNĚ UVĚZŇOVÁNI. TAKOVÝ NÁZOR EXTRÉMISTICKÝ NEJSPÍŠ PUTINOVI IMPONUJE.. NO, NA MNE TO DĚLÁ DOJEM JAKÉHOSI VLEZDOPRDELSTVÍ SEAGALA K PUTINOVI, VCELKU I NECHUTNĚ. TO BYCHOM ASI BYLI UVĚZNĚNÍ VŠICHNI, NEBO TÉMĚŘ VŠICHNI.

PŘI MÉM TOM PROČÍTÁNÍ SE MI VŠAK INFORMACE PROPOJILY S EKOLOGICKOU AKTIVITOU PARTNERA ZUZANY ČAPUTOVÉ, KDY NA JEHO WEBU S TÉMATIKOU I EKOLOGICKOU, BYLA I RUSKÁ AZBUKA. PTÁM SE: PROČ?!!! PROČ TAM BYLA AZBUKA??!! NEBYLA TAM ANI ANGLIČTINA, ANI NĚMČINA, ALE BYLA TAM RUSKÁ AZBUKA. PTÁM SE TAKÉ, PROČ NA JEDNÉ Z AKCÍ ZUZANY ČAPUTOVÉ, KDY SE MI EVIDENTNĚ ŠPIONSKO PLEZÍRNĚ ZASÁHLA VCELKU I NIČITELSKY DO MÝCH OSOBNÍCH VZTAHŮ..NEGATIVNĚ..DO ŽIVOTA, TEMNOOKULTNĚ, PROČ NA BALÍČKU, ZE KTERÉHO VYNDAVALA 2 BARBÍNY BYLA RUSKÁ AZBUKA?!! PROČ ???!!! NO, ZUZI TO PODTRHLA ONEHDÁ OFICIÁLNÍM OSLOVENÍM PUTINA V OFICIÁLNÍM PREZIDENTSKÉM DOPISE: "JEHO_EXCELENCE". JEHO EXCELENCE DNES USILUJE O VÝMAZ ČESKÉ REPUBLIKY Z MAPY..JAK SE OSOBNĚ VYJÁDŘIL DO MÉDIÍ.

NA UVEDENÉ ZDE OTÁZKY ZUZANĚ ČAPUTOVÉ A JEJÍMU PARTNEROVI SI ZASLOUŽÍ ZNÁT VEŘEJNOST I JÁ, PATŘIČNĚ, VĚROHODNOU ODPOVĚĎ. PAKLIŽE NEJSOU TITO DVA MILENCI..PARTNEŘI.. SCHOPNÍ, OCHOTNÍ, NA UVEDENÉ OTÁZKY PATŘIČNĚ, SLUŠNĚ, A VĚROHODNĚ ODPOVĚDĚT, NEMAJÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU POLITICKÉHO DĚNÍ CO POHLEDÁVAT.. JINÝMI SLOVY, V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE NASNADĚ POŽADOVAT ABDIKACI ZUZANY ČAPUTOVÉ NA FUNKCI PREZIDENTKY SLOVENSKA. LIDI, KTEŘÍ SI RŮZNĚ PODLOUDNĚ V OFICIÁLNÍM PROSTORU NEJVYŠŠÍCH EXEKUTIVNÍCH FUNKCÍ NA SVÝCH PLATFORMÁCH POHRÁVAJÍ S RUSKOU AZBUKOU, OSLOVOVÁNÍ PUTINA JEHO_EXCELENCÍ V ČASECH PRO JINÉ KRUTÝCH, KTERÉ PUTIN A SPOL VRAŽDÍ, PŘED TÍM S RŮZNĚ HYBRIDNÍ VÁLKOU VŮČI SVĚTU S OBDOBNÝMI DŮSLEDKY, S UVĚZŇOVÁM MU NEPOHODLNÝCH NÁZOROVĚ LIDÍ, OPRAVDU V POLITICE ANI SLOVENSKÝ LID, ANI EVROPA, ANI SVĚT, NEPOTŘEBUJE. JAK VIDÍTE, KDYŽ OBRAZ PUZZLE ČLOVĚK O SOBĚ KOSMU SKLÁDÁ, VYNOŘUJÍ SE I ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI, V ČASE, RŮZNĚ, SEM TAM I VELMI NEBLAHÉ, CO SE CHARAKTERU..TÝKÁ. NENÍ PRO MNE SNADNÉ, TOTO ZDE VŠE NEGATIVNÍ POSTŘEHY TY..PSÁT, A DLOUHO JSEM S TÍM VÁHAL, NEŽLI JSEM I ZAČAL VŮBEC O POLITICE PSÁT, AVŠAK POVAŽUJI JIŽ ZA NEVYHNUTELNÉ, OTEVŘÍT LIDSTVU OČI. POKUD UVEDENÉ OTÁZKY ZUZANA ČAPUTOVÁ SE SVÝM PARTNEREM VĚROHODNĚ, PATŘIČNOU FORMOU, MNĚ I VEŘEJNOSTI VYSVĚTLÍ, NEBUDE LI POCHYB O KOLABORACI JEJICH MENTALNĚ PRO_PUTINSKÉ, NECHŤ I NADÁLE..BUDE LI CHTÍT, SETRVÁ VE SVÉ FUNKCI. NA PLEZÍR OBDOBNÉHO CHARAKTERU SI OPRAVDU NEPOTRPÍM. TAM..V RUSKU, TRÁVÍ V ŽALÁŘÍCH, RŮZNĚ SVŮJ ŽIVOT UVĚZNĚNÍ MNOZÍ PUTINOVI ODPŮRCI, ODPŮRKYNĚ, NA UKRAJINĚ UMÍRÁ DNES A DENNĚ MNOHO LIDÍ ZA CELOU EVROPU, TEDY I ZA SLOVÁKY, I ZA NÁS, ZA ČECHY, A TI SI VŠICHNI ZASLOUŽÍ OD LIDÍ SVĚTA ALESPOŇ FÉR JEDNÁNÍ VŮČI LIDSKOPRÁVNU, ZA KTERÉ BOJUJÍ, ZA KTERÉ POKLÁDAJÍ I SVÉ ŽIVOTY, ZA DEMOKRACII, ZALOŽENOU NA ÚCTĚ K ŽIVOTU, KU LIDSKÝM PRÁVŮM. JAKÉKOLI KŘIVÁRNY JÁ VŮČI NIM TEDY ROZHODNĚ BEZ DALŠÍHO NESTRPÍM !!! KŘIVÁRNY VŮČI NIM POVAŽUJI ZA KŘIVÁRNY I VŮČI CELÉMU LIDSTVU, STEJNĚ JAKO KŘIVÁRNY JAKÉKOLI VŮČI JEDNOTLIVCI. PROČ ?? PROTOŽE JDE O PŘEŽITÍ JEJICH, I CELÉHO LIDSTVA, ..NEDOVOLÍM BEZ DALŠÍHO, ABY MU .. LIDSTVU, KŘIVÁRNAMI BYLA PODŘÍZNUTA VĚTEV ŽIVOTA.

SRANDA TA SKONČILA. PLEZÍR TEN SKONČIL.

JAK DO TOHO VŠEHO ZAPADÁ POJEM: PUTIN ,,EKOLOG"?? MOŽNÁ, ŽE NIJAK, ALE ABÍZÍ SE TEORIE, PŘI JEHO PSYCHOPATII, PŘI JEHO ŠÍLENSTVÍ, ŽE SI PROSTĚ ŘEKL, ŽE TEN SVĚT EVROPY VYSTŘÍLÍ, VYVRAŽDÍ. NO, TIHLE GRÁZLI UŽ TOHO ZPŮSOBILI TOLIK, ŽE SE NEMŮŽOU VYHNOUT SOUDU ZA VÁLEČNÉ ZLOČINY, TAK JIM JDE O VYHLAZENÍ SVĚDKŮ..MOŽNÝCH SOUDŮ. SVOU TAKTIKU NÁM VŠEM UKAZUJÍ NA ZÁPOROŽSSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ. NA ŽIVOTECH LIDÍ, AŤ UŽ EVROPSKÝCH, ČI RUSKÝCH, MU..PUTINOVI A SPOL..GRÁZLŮM TĚM, VŮBEC NEZÁLEŽÍ. ALE BLÍZKOST STEWENA SEAGALA S PUTINEM NAPOVÍDÁ COSI O POD_MOTIVACI ŠÍLENSTVÍM PRODCHNUTÉ PUTINOVI VLASTNÍ, S NÁDECHEM RÁDOBY SI TO OSPRAVEDLŃIT TAK, ŽE NEBUDOU LI ŽIVÍ LIDÉ NIČÍCÍ PLANETU, V EVROPĚ, NEBUDE ZNIČENÁ EKOLOGIE. PŘI TOM SAMI DĚLAJÍ, VČETNĚ ČÍNY, KLDR.. JADERNÉ POKUSY, A PODOBNĚ. TEDY NA MÍSTĚ PRVNÍM BY MĚLI SEDĚT V KRIMINÁLECH TITO, PODLE TEORIE STEWENA SEAGALA. NO, TITO MUŽI PUTINŠTÍ A SPOL JSOU PONĚKUD JIŽ ZESENILNĚNÍ, A NEMAJÍ V POLITICKÝCH FUNKCÍCH, CO POHLEDÁVAT, NEBOŤ JSOU NEBEZPEČÍM CELÉMU LIDSTVU, TEDY I SAMI SOBĚ, A SVÝM RODINÁM. MOJE UPOZORNĚNÍ V TOMTO JE VŮČI EVOPĚ..VŮČI NATO: JADERNÉ ELEKTRÁRNY JSOU V OHROŽENÍ TAK PUTINOVCI A SPOL, TERORISMEM JEJICH, RAKETOVÝM. ZAJISTĚTE, EVROPO! NATO! JEJICH PREVENTIVNÍ, DOSTATEČNOU, OBRANU, DŘÍV, NEŽLI NA NĚKTERÉ Z NICH PŘISTANE NAPŘÍKLAD JADERNÁ RAKETA HYPERSONICKÁ RUSKÁ !!!

 ~~

15.8.2022.. TÉMA: ..JAKÝ OBRAZ PUZZLE O SOBĚ KDOŽ VYTVÁŘÍŠ? NEJEN PŘEDE MNOU, ALE PŘED CELÝM KOSMEM ?? ŽE JE TO JEDNO?? NO, S OHLEDEM NA ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU (TEDY KARMY) BY TI TO..DUŠI TVÉ.. V ZÁJMU TVÉM..BÝTI NEMĚLO(TOŤ DOPOUČENÍ MOJE TI) JP: JE VEKÝ ROZDÍL MEZI ´ESOTERIKOU_POZITIVNÍ´ PRO_ZDRAVÍ, PRO_ŽIVOT, A TEMNÝM_OKULTISMEM, KTERÝ SE POUŽÍVÁ K RÁDOBY MOCI NAD DRUHÝMI V PODOBENSTVÍ SVÉM S PRVKY FAŠISTICKÝMI. TEMNÝ OKULTISMUS TO ANI JINAK NEUMÍ. DO TÉTO SFÉRY LZE ZAŘADIT  I PRVKY SATANISMU, KTERÉ NÁSLECHOVĚ PO DLOUHÉ ROK LZE ZAZNAMENÁVAT, JAK UVÁDÍM VE SVÉM PÍSMU NA JINÝCH MÍSTECH NAPŘÍKLAD U CZECH_RADIA ČESKÝ ROZHLAS.. NO, JSOU DNES I PRVKY, RŮZNĚ OMEZUJÍCÍ DRUHÉ V KOMUNIKACI, NAPŘÍKLAD NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, JSOU I RŮZNÉ FORMY, PRVKY, NEJEN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH V CHOVÁNÍ LIDÍ, KTERÝMI SE SNAŽÍ BLIŽNÍHO, BLIŽNÍ, RŮZNĚ ZTRÁPIT. POKUD TOHOTO ČLOVĚK ZNEUŽIJE, ZNEUŽÍVÁ, VŮČI BLIŽNÍMU, BLIŽNÍM, PRVOÚTOČNĚ, NEMŮŽE SE DIVIT, ŽE SI JEJ ZAŘADÍM..ZAŘAZUJI..MEZI FAŠISTY..A TO I BYŤ I JEN MENTÁLNĚ, TEDY NE VŠECHNY TAKOVÉ UVÁDÍM NA SVÉM WEBU: FASCISMCZ.. NA TO ANI NECHCI MÍT KAPACITU. NESTOJÍŠ MI ZA TAK STRÁVENÝ NAD TÍM SVŮJ DRAHOCENNÝ ČAS.

ŽEL VŠAK USÍM ZDE KONSTATOVAT, ŽE CO SE POLITIKY TÝKÁ, NEJEN, TAK NAPŘÍKLAD NA SLOVENSKU ZAZNAMENÁVÁM ZNAČNÉ PROVKY OKULTISMU, A TO JAK ŮKOL ZUZANY_ČAPUTOVÉ, KTERÉ SPRAVUJÍ JEJÍ PLATFORMY TEDY NEJSPÍŠ PODIVNÍ LIDÉ, TAK ALE I V NĚKTERÝCH ČESKÝCH I SLOVENSKÝCH ZPRAVODAJSKÝCH WEBECH.

JÓ, ZUZI, JE MI JEDNO, ZDALI JE ŽENA BLOND, ČOKO, ČI BRUNETA, JDE MI O FUNKČNOST, JAK VZTAHŮ(AŤ UŽ JSOU JAKÉKOLI, TAK I SYSTÉMOVOU..TEDY NAPŘÍKLAD STÁTU) SMĚREM KU BLAHU LIDU. POKUD SE V SYSTÉMU VŠAK NACHÁZEJÍ OBDOBNÉ PRVKY, TAK SMŮŮLA.. O FUNKČNOSTI TAKOVÉ SI MŮŽOU VŠICHNI NECHAT SNÍVAT. NO, SE SLVANSKEM JE TO NAVÍC TAK, ŽE AČ HRANICE BYLY MEZI ČR A SLOVENSKEM USTANOVENY, STÁLE MAJÍ OBĚ KRAJINY MNOHÉ SPOLEČNÉ. TEDY I TO, O ČEM ZDE PÍŠI.

~~

14.8.2022.. TÉMA: E15.cz : Ženy v důchodu si od ledna polepší v průměru o dva tisíce korun - E15.cz

JP: TERNO. A PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ SE JIM O ZVÝŠENÝ PŘÍJEM SNÍŽÍ. A SCHRAMSTNE JEJ ČEPS S PRE, PRÝ TO TAK CHTĚJ. LIDEM TAK

NEZBYDOU PENÍZE NA JÍDLO,NA (.. PŘI SOUČASNÉ VÝŠI NORMATIVNÍCH NÁKLAŮ NA BYDLENÍ, KTERÉ NAPROSTO VĚTŠINOVĚ IGNORUJÍ

REÁLNÉ CENY NÁJMŮ A SLUŽEB S NÁJMEM SPOJENÝCH, VYCHÁZEJÍ Z CEN NÁJMŮ BYTŮ STÁTNÍCH, KTERÝCH JE CCA 2% OPROTI CELKOVÉMU

REALITNÍMU TRHU).. KTEREJ STREJDA POLITICKÉ SCÉNY JE V ČEPS?? V PRE?? KTEREJ KMOTR SE NA TOM CHCE NAPAKOVAT?? LIDI NA ULICI

PŘI TOM VYSTĚHOVAT?? ZÁLEŽITOST PRO POLICII, PRO JUSTICI, PRO NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ČR, PRO I ÚSTAVNÍ SOUD ČR.. JINAK..TO

BUDE, TAKTO, MELA, JAKOU ČR NEPAMATUJE. FAŠISTIC_VLÁDNÍ_JEDLIČKÁŘI./

´JP´_DENNÍK_3'

JPINFOTIPS.LIVE

´JP´_DENNÍK_3'

~~

13. 8.2022.. JP: PAVEL ŠOLC Z PŘEDSRAVENSTVA FIRMY ČEPS BY ZA SVŮJ VÝROK DNEŠNÍ TUŠÍM NA SEZNAM ZPRÁVY.CZ, ŽE ZDRAŽUJE ČEPS S PRE ELEKTŘINU V ČR LETOS NA 4_NÁSOBEK, SI ZASLOUŽIL JÍT SI SEDNOUT DO KRIMINÁLU. MINIMÁLNĚ BY SE O AKTIVITU TU UVEDENÝCH DVOU FIREM MĚLA ZAJÍMAT JAK ČESKÁ JUSTICE, POLICIE, TAK I LÍDŘI EU, A NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ČR. TOHLE NORMÁLNÍ NENÍ, CO SE V TĚCH FIRMÁCH DĚJE.. SMĚREM KU NAVYŠOVÁNÍ CEN. 

~~

13.8.2022.. TÉMA: AKCE ´PRAGUE_PRIDE´.. JP: JAK VIDNO, V ČR KDYŽ NĚKDO SE CÍTÍ VŮČI NĚKOMU MÉNĚCENNĚ, ZNEUŽIJE VŠEHO CO MÁ DOSTUPNÉ, ABY Z DRUHÉHO DĚLAL, UDĚLAL, VOLA, BLBCE. ZAZNAMENAL JSEM TOTO V POLITICE například U PIRÁTŮ..VIZ PODROBNĚJI O KOMUNIKACI S NIMI VÝŠE NA WEBU: ´FATAMORGÁNA.LIVE´. ŘÍKAJÍ TOMU například ÚSTY MUDr. ZDEŇKA HŘIBA: REBELIE. TEDY, REBELUJTE SI, ALE VŠE MÁ SVÉ HRANICE. NESTOUDNOSTI, NEHORÁZNOSTI, STRESTÁVÁM V ČASE. TO UŽ JSTE SI MOHLI VŠIMNOUT. NO, A CO SE GAYŮ, LESEB, TÝKÁ, NIKDY MI BYTOSTNĚ NEVADILI, ANI BYCH TO SNAD NEZAREGISTROVAL, KDYŽ BY SE VE SPLEČNOSTI NEVEDLA TAKOVÁ MOHUTNÁ DISKUSE. PODLE MNĚ, AŤ SI KDO CHCE, ŽIJE LÁSKU, S KÝM CHCE..POKUD TO NENÍ LÁSKA FALEŠNÁ UBLIŽUJÍCÍ DRUHÝM TRESTNĚ PRÁVNĚ NAPŘÍKLAD. JENŽE ZEJMÉNA MUŽI GAYOVÉ SE například KE MNĚ V ŽIVOTĚ, KTERÉ JSEM KDY POZNAL, CHOVALI ZNAČNĚ HNUSNĚ, RÁDOBY_MOCENSKY. NAPŘÍKLAD V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ, KDE JSEM PRACOVAL NA IČO, VE SKUPINĚ, KAM JSEM DOVEDL I MOU PARTNERKU TEHDEJŠÍ CCA V ROCE 2008, JSEM MĚL GAYE ZA MANAŽERA. CHOVAL JSEM SE K NĚMU KAMARÁDSKY. OVŠEM ON NEUNESL TO, ŽE JSEM SI NAŠEL PO MÉM ROZVODU NOVOU PŘÍTELKYNI, PARTNERKU PRO ŽIVOT, A OD PRVOPOČÁTKU, NAMÍSTO TOHO, ABY JI PROŠKOLIL ŘÁDNĚ, JÍ NEUSTÁLE PODVRHOVAL ZKRESLENÉ NEÚPLNÉ INFORMACE, CELOU DOBU NAŠEHO PŮSOBENÍ POD NÍM JSEM S TÍMHLE KRETÉNEM TAKTO BOJOVAL. PROŠKOLIL JSEM JI, POMÁHAL JSEM JÍ. PO CCA 2_LETECH TOHOHLE TERORU ZE STRANY NAŠEHO MANAŽERA JSME POŽÁDALI O PŘELOŽENÍ DO JINÉ AGENTURY, KDE JSME SE ONA I JÁ STARALI KAŽDÝ O CCA 500 PRACOVNÍKŮ POŠT. ZATÍMCO JÁ JSEM PO CCA 2_MĚSÍCÍCH UPOZORNIL NA POŠTĚ, KDE JSEM BYL INSTALOVÁN ZA ÚČELEM I PROŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POŠT, NA ČACHRY PODLE MÉHO NÁZORU PODVODNÉ S POJISTNÝMI SMLOUVAMI ZAMĚSTNANCŮ TÉ POŠTY ZA ÚČELEM TÍM, ABY VEDOUCÍ POŠTY MĚLA OBRAT (HDP) S PROVIZEMI A BYL JSEM TEDY ODEJIT, MOU PARTNERKU NAKONEC SVOU PROTIVNOSTÍ VŮČI NÍ, VYŠTÍPALI ZA NĚKOLIK MĚSÍCŮ PO MÉM ODCHODU. NEBYLO TAM JIŽ PRO NI BEZPEČNO, NĚCO BY NA NÍ NARAFIČILI, SITUACE TOMU NASVĚDČOVALA..TAK JSME SE DOMLUVILI, ŽE I ONA ODEJDE..COŽ I UDĚLALA.

OVŠEM.. ZA TU DOBU PŘEDCHOZÍHO PŮSOBENÍ S UVEDENÝM MANAŽEREM JSME NAPŘÍKLAD SE ÚČASTNILI I SPOLEČNÝCH RŮZNĚ FIREMNÍCH SETKÁNÍ, BYLI JSME NA SKUPINOVÉM VÝLETĚ I V ČESKÉM RÁJI.. NO, A TAM JSEM POCHOPIL, ŽE TO S GAYEMA NENÍ ZDALEKA ZCELA V POŘÁDKU. NA WC MOJE PARTNERKA NAŠLA LEJNO..(UKLIDILA HO, PAK SE MI S TÍM SVĚŘILA). JE SNADNÉ SI PŘEDSTAVIT, JAK SE TO ASI MOHLO STÁT. TEDY ZA MNE..ABY GAYOVÉ MĚLI MOŽNOST VYCHOVÁVAT DĚTI NĚJAK ADOPTOVANÉ.. MŮŽE TO BÝT I NA ÚKOR MRAVNÍ VÝCHOVY MLÁDEŽE. NA STRANĚ DRUHÉ BY MI ALE NEVADILA VÝCHOVA DĚTÍ NĚJAK ADOPTOVANÝCH ŽENAMI LESBAMI, NEBOŤ U ŽEN PŘECI JEN JEJICH LÁSKA NEJSPÍŠ ANI NEMŮŽE BÝT JINÁ, NEŽLI ESTETICKÁ, KRÁSNÁ. COŽ TEDY U MUŽŮ ŘÍCI NEMŮŽU..KDYŽ VIDÍM LÍBAJÍCÍ SE DVA MUŽE, NĚKDE NA FOTCE, OBVYKLE SE MI ZVEDÁ ŽALUDEK, A OBRACÍM LIST. ZNOVU OPAKUJI, ŽE NEMÁM NIC PROTI HOMOSEXUALITĚ, AVŠAK POKUD TO NEOBTĚŽUJE JAKKOLI, POKUD JE TO VE SLUŠNOSTI. OBECNĚ, POKUD JSEM SE KDY VŠAK SETKAL S GAYEM NĚJAK, ZAZNAMENÁVÁM SPÍŠE EXTRAVAGANCI NEŽLI NORMÁLNOST, S POCITY NE ZROVNA NAD TÍM PŘÍJEMNÝMI. TOLIKO TEDY ODE MNE DNES K TÉMATU: ´PRAGUE_PRIDE´. NO, NENÍ TO MOJE VINA, ANI OSTUDA, ŽE TAKTO GAYOVÉ ŽIJÍ..ŽE SE TAKTO PROJEVUJÍ.. TEDY PODLE MÝCH DOSAVADNÍCH KONKRÉTNÍCH ZKUŠENOSTÍ. A JE MI ÚPLNĚ JEDNO PŘÍPADNÁ NEVOLE NAD MÝMI SLOVY ZE STRANY GAY KOMUNITY, NEJSEM JEDEN Z FAŠISTIC_POKRYTCŮ, KTEŘÍ LŽOU I SAMI SOBĚ, I DRUHÝM FAŠISTICKO_POKRYTECKY TAK ZVANOU ,,POLITICKOU_KOREKTNOSTÍ".

~~

13.8.2022.. JP: PUTIN A SPOL ,,HRAJÍ" VELMI VYSOKOU TERORISTICKOU HRU..VÁLKU, NEJEN S UKRAJINOU, (NEJEN), S I ZÁPADNĚ OD RUSKA ZEMĚMI.., ALE TAKÉ VŮČI VLASTNÍMU RUSKÉMU LIDU, A TO I KDYŽ TAKOVOUTO REALITU VERBÁLNĚ ODMÍTÁ. ŽIVOTY RUSŮ NAPŘÍKLAD ŽIJÍCÍCH NA UKRAJINĚ, I JINDE, JSOU MU FUK. VŮBEC MU NA NICH NEZÁLEŽÍ. A TO I PŘESTO, ŽE NĚKTEŘÍ MU MOHOU BÝT I NĚJAK..(S OHLEDEM  NA MEDIÁLNÍ MASÁŽ MOZKŮ RUSKÝCH MÉDIÍ) I NAKLONĚNI, BYŤ TED PUTIN A SPOL JSOU ZRŮDY SVĚTA NA ROVEŇ ADOLFA HITLERA, MOŽNÁ I HORŠÍ.

"JE ZAPOTŘEBÍ, ABY LIDÉ  VYVÍJELI TRVALÉ ÚSILÍ ZBAVIT SE SVÝCH NEGATIVNÍCH SKLONŮ. JINAK JIM NEPOMŮŽE ANI ŽÁDNÁ (*například.) PILULKA". ( ANGLICKÝ LÉKAŘ DR. EDWARD BACH )

2022: "LIDSTVO SE NACHÁZÍ.. JEHO NEVIDITELNÁ ŽIVOTNÍ SÍLA .. VE STAVU PŘED TAK ZVANĚ: ´VYHOŘENÍM´. JE TO DŮSLEDEK TOHO, ŽE LIDÉ NAMÍSTO TOHO, ABY SI POMÁHALI, RADOVALI SE ZE ŽIVOTA PŘI TOM, NA SEBE VZÁJEMNĚ VYMÝŠLEJÍ, JAK DRUHÉMU..DRUHÝM..NEUSTÁLE ZTĚŽOVAT PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍM ŽIVOTNÍM POTŘEBÁM, JAKO JE NAPŘÍKLAD ZDRAVÉ_JÍDLO, DŮSTOJNÉ_BYDLENÍ, ŽIVOT V PARTNERSTVÍ, A DALŠÍ.. ZOTROČUJÍC SE TAK VZÁJEMNĚ RŮZNĚ, A JEŠTĚ MÁ ČLOVĚK POCIT, ŽE SE V TOM I NEJEDNOU PŘEDHÁNĚJÍ. ŘÍKAJÍ TOMU EKONOMIKA. TENHLE MODEL EKONOMIKY JE NUTNO VYMĚNIT ZA MODEL EKKNOMIKY ZAMĚŘENÝ NA CO NEJLEPŠÍ KVALITU PRO_ŽIVOT. JINAK LIDSTVU NEPOMŮŽE ANI ŽÁDNÁ PILULKA. A ČAS NAZBYT NENÍ. JE NUTNO SE TAK ZAČÍT CHOVAT HNED. CO JE NUTNO UDĚLAT, DĚLAT, POPISUJI V MÉM PÍSMU, COBY ÚVOD..ZÁKLADY.. DO TAKOVÉHO MODELU EKONOMIKY. BEZ TOHO SE LIDÉ.LIDSTVO..NEPOSUNETE ANI O PÍĎ VPŘED VÝVOJOVĚ. JE TO NAPROSTÝ ZÁKLAD PRO MOŽNOST JAK PŘEŽITÍ, TAK I CO NEJLEPŠÍHO MOŽNÉHO ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S OTEPLOVÁNÍM KLIMATU. PŘÍPADNÁ IGNORANCE MÝCH SLOV..JAK TO TAK VIDÍM..UŽ MŮŽE MÍT FATÁLNÍ DOPADY NA OSUD LIDSVA. LÍDŘI SVĚTOVÍ, PŘEDEJTE SI TYHLE INFORMACE, A UZPŮSOBTE SVÉ CHOVÁNÍ AKTUÁLNÍM POTŘEBÁM PRO MOŽNOST ZÁCHRANY TOHO, CO JEŠTĚ ZACHRÁNIT LZE. ŠAS NENÍ NAZBYT. PUTINOVCI například, A JIM PODOBNÍ, ZDRŽUJÍ SVĚT LIDÍ OD TOHO, ABY SE MOHLI LIDÉ SOUSTŘEDIT, A KONAT SPRÁVNĚ, NAMÍSTO TOHO SE MUSEJÍ ZABÝVAT VÁLKOU, TERORISMEM. PŘECE PUTINE MÁŠ TAKY DĚTI, A NEJEN TY, A CHCEŠ, ABY SE MĚLI DOBŘE, I JEJICH DĚTI. ZASTAV, UKONČI VÁLKU NA UKRAJINĚ !!!, A DOVOL LIDSTVU, ABY SE MOHLO ROZVÍJET, ZACHRÁNIT VČAS !!!

BIOSFÉRA JE PŘED takzvaně VYHOŘENÍM..VYHYNUTÍM. TO JE OVŠEM INFORMACE ZÁROVEŇ TAKÉ O TOM, V JAKÉM STAVU JE NEVIDITELNÁ ŽIVOTNÍ SÍLA LIDSTVA. NEBOŤ OBOJE SE VZÁJEMNĚ OVLIVŇUJE. NENÍ PROTO RADNO .. MOŽNÉ, MYSLET SI, ŽE SE LZE CHOVAT, LIDÉ, NA 100% COBY DNES A DENNÍ JEN A JEN HONIČI HDP PROTO, ABY MĚLI LIDÉ CO DO ŮST I NĚCO NAVÍC.. JE NUTNO UBRAT, OVŠEM..PŘI ZACÍLENÍ NA KVALITU PRO ŽIVOT NA MÍSTO HONBY ZA HDP. JE MOŽNÉ, PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE SE PROMĚNÍ NUTNĚ S TÍM I ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ SMĚNNÝCH JEDNOTEK, TEDY NAPŘÍKLAD NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM, ZE KTERÉHO LIDÉ UHRADÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ A NA ŽIVOBYTÍ DŮSTOJNÉ..MYSLÍM, ŽE BEZ TOHO TO NEPŮJDE. PRACOVNÍ DOBU ZÁKLADNÍ, V ZÁKONÍKU PRÁCE, JE NUTNO ZKRÁTIT NA POLOVINU. POKUD LIDSTVO BUDE DÁL DĚLAT VĚCI JAKO DOPOSUD, TAK SI PODEPISUJE ORTEL VÝVOJE UDÁLOSTÍ, S OHLEDEM NA OVLIVŇOVÁNÍ TAK OTEPLOVÁNÍ KLIMATU SMĚREM NAHORU..) VELMI NEBLAHÝ.

NEHODLÁM SE UŽ V TOMTO SMĚRU VÍCE OPAKOVAT.. VŠE POTŘEBNÉ JE NAPSÁNO, ZAPSÁNO..V MÉM_PÍSMU. TAK SI JEJ, I LÍDŘI .. LÍDRYNĚ..STÁTŮ SVĚTA, NASTUDUJTE, A V POZITIVNÍM DUCHU PRO_ZDRAVÍ, PRO_ŽIVOT .. V RÁMCI MÝCH DOPORUČENÍ..(PŘIKÁZÁNÍ).. i KONEJTE.. NEUSTÁLÉ například OMÍLÁNÍ PR HESEL, například O LEVICI, o PRAVICI, o STŘEDU.. atd.. TO NIKAM NEVEDE. ( JP ) .

~~

10.8.2022.. TÉMA: ´SKAUTING´.. JP: ´SKAUTING´JE FAJN IDEOLOGIE, POKUD OVŠEM FUNGUJE. V ČR ZE STRANY NEJEDNOU DOSPĚLÝCH, O KTERÝCH PÍŠI například NÍŽE KRITICKY, DOSPĚLÝCH KŘIVÁKŮ PODLÝCH, CHOVAJÍCÍCH SE PODLE, ZÁKEŘNĚ, VE STYLU MENTAL_PUTINISTICKÉM, SE VŠAK NACHÁZEJÍ..JSOU..LIDÉ, KTEŘÍ I PŘES TAKOVÉTO SVÉ CHOVÁNÍ O SOBĚ ŘÍKÁVAJÍ, ŽE JSOU SKAUTI. O TOM, JAK SE RŮZNĚ PODLE, ZÁKEŘNĚ,KŘIVÁCKY CHOVAJÍ, SI MŮŽETE, MILÍ DĚTŠTÍ SKAUTI, PŘEČÍST NA RŮZNÝCH MÍSTECH MÉHO_PÍSMA. V ČR JE ROZŠÍŘENÝ KLAN CZECH_NDRANGHETNÍ, S CHOVÁNÍM SVÝM FAŠISTICKÝM VŮČI LIDU. TENHLE FAŠISMUS, HNUS TEN, SE ROZROSTL DO ŠIROKÉHO OKOLÍ, ZE SRDCE EVROPY, DO I EVROPY, DO SVĚTA. TAK JEJ MŮŽEME POZOROVAT RŮZNĚ, NAPŘÍKLAD VÁLKU NA UKRAJINĚ TERORISTICKOU PUTINSKOU ÚTOČNOU, ALE I JINDE VE SVĚTĚ OBDOBNÉ HNUSY. CO SE MNE NAPŘÍKLAD TÝKÁ, TYTO SVINĚ FAŠISTICKÝ MNE NAPŘÍKLAD SLEDUJÍ RŮZNĚ, SE ZNEUŽÍVÁNÍM TECHNOLOGIÍ, KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ, ROZVRACEJÍ MI VE STYLU ŠPIONSKÉM MOŽNÉ POTENCIONÁLNÍ VZTAHY SE ŽENOU, POKUD NĚKDE NĚJAKÝ NAVAZUJI, ČASEM SE K NÍ VETŘOU ZA MÝMI ZÁDY RŮZNĚ, VŠELIJAK, COBY JEJÍ PŘÁTELÉ, KAMARÁDI, KAMARÁDKY, POMLUVÍ MNE, A NÁSLEDNĚ VZTAH KONČÍVÁ DŘÍVE, NEŽLI ZAPOČAL. JSOU DO TOHO ZAPOJENÍ ORGANIZOVANĚ ZLOČINNĚ LIDÉ LOAJÁLNÍ DNEŠNÍ FAŠISTICKÉ POLITICE VŮČI LIDU ČR, I Z ŘAD..FRAKCÍ..POLICIE, ALE I RŮZNĚ BEZPEČNOSTNÍCH AGENTUR, NAPŘÍKLAD BLÍZKÝCH MILOŠI ZEMANOVI A JEHO POSKOKŮM. SLÍDILSTVÍ TOŤ LZE RŮZNĚ VYSLEDOVAT I V ŘADÁCH PERSONÁLNÍCH AGENTUR, ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍCÍCH ZAMĚSTNÁNÍ V ČR CIZINCŮM.. TIHLE VŠICHNI V TOM JEDOU. CIZINKY NAPŘÍKLAD VYDĚSILI NATOLIK, ŽE SE BOJÍ DÁT SE I TŘEBA JEN NA VTEŘINU DO ŘEČI. TAKOVÝ VYTVÁŘEJÍ TITO PROSTOR, SITUACI, SITUACE. SNAŽÍ SE MI TITO ZMAŘIT VŠE, CO KDE BYCH MOHL BÝT NĚJAK ÚSPĚŠNÝ, I SE V TOM SMYSLU PODŘEKLI NAHLAS, VCELKU NEPOKRYTĚ.., SNAŽÍ SE NA MNE RŮZNĚ V ČASE TITO GRÁZLI NĚCO NARAFIČIT, ABY MNE DOSTALI BUĎ DO LOCHU, NEBO ALESPOŇ DO BLÁZINCE. TO POZORUJI UŽ ŘADU LET. SNAŽÍ SE MI MAŘIT VZTAHY SE ŽENAMI, ABY MNE UDRŽELI POKUD MOŽNO OSAMOCENÉHO, BEZ ŽENY, V SINGL STAVU, VE SNAZE JEJICH V TOM NEJSPÍŠ AŽ DO MÉ SMRTI, ABYCH ZESTÁRL OSAMOCENĚ. TOHLE VŠE ZAZNAMENÁVÁM OD ČESKÉHO XINDLU NDRANGHETNÍHO. JEDE V TOM NEPOCHYBNĚ ČESKÝ ROZHLAS S JEHO SPŘÍZNĚNCI.. A DĚLAJÍ, JAKO BY BYLI HODNÍ, DOBŘÍ. NO, NEJSOU!!! JE TO SVOLOČ NDRANGHETNĚ MENTAL_PUTINSKÁ.

A TEĎ MI ŘEKNĚTE, MILÍ, NEZLETILÍ JEŠTĚ SKAUTI, JAK MÁM DŮVĚŘOVAT VE SKAUSTING DOSPĚLÝCH ?? TITO NEJEDNOU HRAJÍ DVOJÍ HRU..ŽIJÍ DVOJÍ ŽIVOT, I DUCHOVNÍ. HRAJÍ HRU POCTIVÝCH, I SKAUTŮ, A VEDLE TOHO SE CHOVAJÍ NEJEDNOU ZPŮSOBEM PODLÝM, ZÁKEŘNÝM.. MENTAL_PUTINSKÝM, KTERÝ ZDE, A NEJEN ZDE, V MÉM_PÍSMU NA RŮZNÝCH MÍSTECH POPISUJI. JDE TAK O ORGANIZOVANÝ ZLOČIN ZNAČNÉHO FORMÁTU, POŠKOZUJÍCÍ JAK I ZÁJMY NEJEN MOJE , ALE S PŘESAHEM ZLA TOHOŤ DO CELÉ EVROPY, DO CELÉHO SVĚTA. PUTIN, PUTINOVCI, NEJSOU ANI HLUŠÍ, ANI SLEPÍ, ALE MAJÍ TYHLE METODY V MALÍČKU, COBY AGENTI KGB/GRU.. JE TO JEJICH ŽIVOTNÍ STYL, BÝT KŘIVÁKY PODLÝMI, ZÁKEŘNÝMI. A KDYŽ ONI VIDÍ..VIDĚLI, ŽE SE MOHOU TYHLE VĚCI DLOUHODOBĚ V ČR.. DÍT, ŘEKLI SI, ŽE TO CHTĚJÍ TAKY, A MNOHEM VE VĚTŠÍM FORMÁTU. A ROZJELI VÁLKU NA UKRAJINĚ, TERORISTICKY. TITO SE NEZAŠTITUJÍ JEN SKAUTINGEM, ALE JDOU DÁL, ZAŠTIŤUJE SE NAPŘÍKLAD PUTIN NA OKO RÁDOBY CITÁTY, TEXTY, Z KATOLICKÉHO KATECHISMU, ABY SE RÁDOBY OSPRAVEDLNIL. ALE MÁ TO PŘED BOHEM, PŘED CELÝM KOSMEM, MARNÝ. OSPRAVEDLNIT SE NEMŮŽE. A KDYŽ O TOM TAKHLE PÍŠI, TIHLE SRÁČI MI TO KLIDNĚ SMAZALI. NO, TAK JSEM TO NAPSAL ZNOVU, A ZA KLOBOUK SI SVOU OSTUDU, ZE KTERÝ MAJ RANEC, NEDAJ. KREÉNI.

TEDY..´SKAUTING´ JE FAJN IDEA, POKUD OVŠEM FUNGUJE. TOMUHLE, ALE, CO SE DĚJE V ČR, S PŘESAHEM DO EVROPY, DO CELÉHO SVĚTA, JAK TO TIHLE SRÁČI RŮZNĚ PROVOZUJÍ, ŠÍŘÍ.. TOHLE SKAUTING NENÍ, BYŤ SE K NĚMU TIHLE SRÁČI NEJEDNOU I HLÁSÍ, PŘIHLAŠUJÍ..

TOMUHLE SVIŇSTVÍ (TEDY OMLOUVÁM SE TĚM ZVÍŘÁTKÁM, NENÍ MÝM ZÁMĚREM JE ZDE URÁŽET).. TOMUHLE JÁ JAKKOLI ASISTOVAT NEHODLÁM..JAKKOLI ASISTOVAT NEBUDU.

~~

11.8.2022.. JP: ÚZEMÍ ČESKÉ REPULIKY SE NACHÁZÍ VE STŘEDU KONTINENTŮ..POHLEDEM NAUJY FENG~SHUI (PAKUA). S TÍM NIKDO NIC NENADĚLÁ. TAK SE ŘÍKÁVÁ, ŽE ČR JE SRDCEM EVROPY. ODSUD SE ŠÍŘÍ ENERGIE DO CELÉHO SVĚTA LIDÍ, JAKO ZE SRCE KREV DO CELÉHO TĚLA. JE DOBRÉ KLÁST SI ZE STRANY POLITIKŮ..POLITIČEK.., PRŮBĚŽNĚ V ČASE CO I CHVÍLI.. OTÁZKU, ?JAKÁ JE TA ENERGIE?? ENERGIE TA SE PROJEVÍ V ČASE DO CELÉHO SVĚTA LIDÍ. PODROBNĚJI SE K TOMUTO TÉMATU..A CO JE NUTNO S TÍM DĚLAT..UDĚLAT, VYJADŘUJI NA: >>´FATAMORGÁNA.LIVE´<< A DÁLE PRŮBĚŽNĚ V CELÉM MÉM PÍSMU.

10.8.2022.. JP: TO SE TAK ŘÍKÁ: V ČR PRAVICE, JINDE LEVICE, ČI I STŘED, ČI STŘEDOPRAVICE, STŘEDOLEVICE.., JINDE KONZERVATISMUS.. NEBO TAKÉ: POLITICKÁ_KOREKTNOST, ČI POPULISMUS, JINDE..TAKTÉŽ NAPŘÍKLAD ,,REPUBLIKÁNI"..například, AVŠAK..V TOMHLE VŠEM SE DÁ VYSLEDOVAT JEDNO SPOLEČNÉ SYNONYMUM:

,,FAŠISMUS"

V JEHO RŮZNÝCH PROJEVECH VŮČI LIDU VLASTNÍMU, I VŮČI LIDU SVĚTA. FAŠISMUS ZKAŽENÝ, NEBEROUCÍ SI SERVÍTKY, DĚLAJÍCÍ SI JEN TO, CO SE MU CHCE, MODERNĚ SE JEN UZPŮSOBEN FAŠISMUS TEN PODLE ZÁKONŮ..NOREM..ABY PŘÍLIŠ NEVYČNÍVAL, ABY NEBYLO MOŽNÉ TAK SNADNO JEJ TRESTNĚ STÍHAT.., A PŘEDEVŠÍM S VLASTNÍ KONTROLOU PRACHŮ..PENĚZ, PAPALÁŠNA, A TO NA ÚKOR TĚCH SLUŠNĚJŠÍCH, MÉNĚ OSTENTATIVNÍCH, MÉNĚ POMPÉZNÍCH, TIŠŠÍCH.. JAKOBY NEŠLA SLUŠNOST DOHROMADY S POLITIKOU. ALE TAK TO NENÍ. NA SVĚDOMÍ TOHLE MAJÍ LIDÉ..VOLIČI..VOLIČKY..S VĚTŠÍ MÍROU TI V MÉDIÍCH, KTEŘÍ TOHLE SVOU NEKVALITNÍ PRACÍ, TOHLE PODPORUJÍCÍ, DOPOUŠTĚJÍ.

~~

10.8.2022.. JP: CZECH_MENTAL_STYLE_NDRANGHETS KLAN..MAFIA.. JAK TO FUNGUJE? TAKTO:

OBLBOVAČNĚ.. RŮZNĚ, POZORUJÍ VÁS, SLEDUJÍ, I DLOUHÉ ROKY, JSTE LI NA CESTĚ K ÚSPĚCHU, KOPÍRUJÍ VAŠE KROKY, PŘI TOM VÁM MAŘÍ, CO KDE A JAK MŮŽOU, I USTANOVOVANOU JIMI LEGISLATIVOU, TEDY I POSLANECKOU SNĚMOVNOU.. A DĚLAJÍ, TO, CO VY, NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH, I INVESTIČNÍCH..RŮZNĚ TO TROŠU I POUPRAVÍ, ABY TO NEBYLO TOTÉŽ, ABY TO BYLA JAKO NÁHODA, OBDOBNÁ.. A TAK JDE ČAS, TAK JDOU LÉTA, ZATÍMCO TITO MENTAL_PUTINSKO N´DRANGHET CZECH MAFIJNÍ  VYZOBÁVAJÍ Z AKTIVIT, CO UZNÁVAJÍ ŽE JE POTENCIONÁLNĚ LUKRATIVNÍ, ZATÍMCO I VYZOBÁVAJÍ KNOW_HOW JINÝCH NAPŘÍKLAD RŮZNĚ VYHLAŠOVANÝMI ,,VÝBĚROVÝMI ŘÍZENÍMI", KDE SE LIDÉ AŽ I MÁLEM SMAŽÍ, ABY PŘEDVEDLI, CO UMÍ..TŘEBA I STUDENTI, TIHLE NDRANGHETNÍ ČEŠTÍ (ONLY??!!) NA TO VYRÝŽOVÁVAJÍ RÁDOBY ZLATOKOPECKY MILIARDY(JEŠTĚ SI I NA TO NARÝŽUJÍ RŮZNÉ DOTACE PO I MILIARDÁCH..), DOTYČNÉ, CO JIM UKRADLI JEJICH KNOW_HOW, JEN DÁL SEM TAM I POZORUJÍ, JINDY PROSTĚ ODHODÍ DO SMETÍ.. A JEŠTĚ PO VÁS BUDOU ŠLAPAT, VE SNAZE VÁZ ZADUPAT. I TAKTO LZE CHÁPAT MOU KRITIKU VŮČI FAŠOUNŮM NEJEN POLITICKÝM ČESKÝM V MÉM_PÍSMU. TENTO ÚHEL POHLEDU NELZE ANI PŘEHLÉDNOUT, PŘEHLÍŽET, ANI PODCENIT..PROTOŽE TAKOVÉHLE MÓRESY JSOU SOUČTEM HROB NEJEN ČESKÉHO LIDU, ALE I CELÉHO TAK ZVANÉHO DEMOKRATICKÉHO SVĚTA. UPŘÍMNĚ ALE ZA MNE: DEMOKRACII V TOMHLE HLEDÁM JEN VELMI TĚŽKO..TU LIDSKOU, TU LIDSKOPRÁVNÍ, TU S KVALITOU PRO ŽIVOT..NENACHÁZÍM JI Z VALNÉ VĚTŠINY NA PLANETĚ ZEMI S IGNORANCÍ TAKŘKA VŠECH DOKUMENTU VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN.., S JEN A JEN OBLBOVÁNÍM NEUSTÁLE LIDU.

~~

10.8.2022.. Deník N:  Uznal už nějaký stát světa vládu Tálibánu nad Afghánistánem? Je někdo ochoten pomáhat zemi, v níž islamistické vládní hnutí porušuje lidská práva vlastních občanů? Rok po příchodu tálibů zpět k moci se ohlížíme, jak vypadá Afghánistán dnes. Afghánistán rok po tálibánském převratu: dívky vyloučené ze škol, lidé v tísni prodávají děti../ JP: JE DOBRÉ ODPOVĚDĚT SI NA OTÁZKU, KDE SE LIDSKÁ PRÁVA, VE KTERÝCH STÁTECH, NEPORUŠUJÍ. NAPOČÍTÁŠ MOŽNÁ TAK CCA DO PĚTI..

~~

10.8.2022.. JP: ZAZNAMENÁVÁM DNES V ROZHOVORU ČESKÉHO_ROZHLASU_PLUS NÁSLECHEM S DANIELEM ANÝŽEM Z WEBU AKULNĚ.CZ(MAJITELEM JE EKONOMIA A.S. DLE VYHLEDÁVAČE GOOGLE, TO TA EKONOMIA A.S. TEDY, KTEROU VLASTNÍ ZDENĚK BAKALA, OVLÁDAJÍCÍ NEJPÍŠ I GOOGLE V ČR NA STROUPEŽNICKÉHO ULICI, YOUTU.BE, CENTRUM.CZ..KTEŘÍ ODESÍLAJÍ MOJE ODESÍLANÉ EMAILY JAK SE JIM KDY ZLÍBÍ, ČI NEODESÍLAJÍ, PODLE JEJICH VLASTNÍHO ÚSUDKU, A KDYŽ EMAIL NEODEŠLOU MŮJ ADRESÁTOVI, ADRESÁTŮM, SDĚLÍ MI SUŠE, ŽE JDE O SPAM A ŠMITEC.. NEBO KDYŽ MI GOOGLE PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ SLUŽBY BLOGGER.COM BLOKUJE, MAŽE, WEBY NA SVÝCH STRÁNKÁCH BLOGGER.COM SE SLOVY NAPŘÍKLAD: ,,TO JE KONEC" POZNÁMKOU JEJICH, NEBO PROSTĚ TO SMÁZNOU S TÍM, ŽE SI NĚCO SÉHO VYMYSLÍ, ŽE SE JIM TO NELÍBÍ, KŘIVĚ, PODLE, LŽIVĚ. KDO SE TAKHLE CHOVÁ ?? TO JE MENTAL PUTINISMUS, HNUS TEN FAŠISTICKEJ NA N´TOU. A TENHLE BAKALA SEM TAM PROVOZUJE, ABY SE NEŘEKLO, I CHARITU. TOHLE JE CO TADY VŠE POPISUJI JMÉNEM MENTAL_PUTINISMUS UKÁZKOVÝ PŘÍKLAD, UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY, JEJICH ASYMETRICKÉ VÁLKY SE SPOLEČNOSTÍ, SE VĚTEM..TEDY I SE MNOU. V MÝCH TEXTECH NENÍ JEDINÉ SLOVO, FAKTŮ, KTERÉ BY SE NEDALY OVĚŘIT, JELIKOŽ O VŠEM TOM Z POVAHY VĚCÍ EXISTUJÍ DOHLEDATELNÉ STOPY. JÁ NIC ŠPATNÉHO, NEBO ŠKODOLIBÉHO, NIKOMU PRVOÚTOČNĚ NEDĚLÁM, NA ROZDÍL OD TĚCHTO GRÁZLŮ, JEN PÍŠI, POPISUJI, PRAVDU. A TO SE JIM NELÍBÍ. MUSEJÍ, TITO, NEUSTÁLE VYTVÁŘET POCIT SI MOCI NAD DRUHÝM, NAD DRUHÝMI, A JSOU PROTO OCHOTNI JAK JE VIDNO NEJEDNOU DĚLAT, UDĚLAT MNOHÉ..NE LI COKOLI. UVEDENÝ DANIEL_ANÝŽ JAKSI PUCFLEKÁŘSKY JIM KECÁ O TOM, ŽE V AMERICE LIDÉ NECHTĚJÍ PLATIT DANĚ, A ŽE TEDY I AKCE FBI V DOMĚ DONALDA_TRUMPA JE NĚCO, CO SE JIM NELÍBÍ.

NO, VE ŠVÝCARSKU JE TO NAOPAK, LIDÉ TAM PLATÍ DANĚ RÁDI, PROTOŽE SE VĚDOMĚ TĚÍ Z KVALITNÍ SPRÁVY SVÉ ZEMĚ SVOU VLÁDOU VE PROSPĚCH ŠVÝCARSKÉHO LIDU.. A POKUD JE MI ZNÁMO, TAK V AMERICE JSOU ZA NEPLACENÍ DANÍ VCELKU I JEDNY Z NEJTVRDŠÍCH TRESTŮ KRIMINÁLNĚ, TAKŽE VELMI POCHYBUJI, ŽE JSOU SLOVA TOHOTO KOMENTÁTORA PRAVDIVÉ, A VŮBEC, JAK SI TOHLE MŮŽE KDOKOLI DOVOLOVAT ŘÍKAT VEŘEJNĚ DO MÉDIÍ?? DANĚ JSOU OD TOHO, ABY SE PLATILY PRO MOŽNOST ŘÁDNÉ SPRÁVY STÁTU, A TO KDEKOLI NA ZEMI. JINÁ VĚC JE, POKUD LIDEM NA DANĚ NEZBYDOU PENÍZE POD TLAKEM HLOUPÉ, ČI ZLOČINNÉ, POLITIKY VŮČI LIDU, JAKO SE TO DĚJE NAPŘÍKLAD V ČESKÉ_REPUBLICE. 

K ČEMU JE FBI ?? BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY ?? ABY ŘEŠILY JEN TO, CO ZROVNA VONÍCZECH_RADIU: ČESKÉMU_ROZHLASU_PLUS ..??. POKUD SI DONALD_TRUMP VZAL DOMŮ DOKUMENTY S OZNAČENÍM ´TAJNÉ´, PAK SE NEMŮŽE DIVIT TOMU, ŽE SI PRO NĚ BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY USA PŘIŠLY. JE TO TAK V POŘÁDKU. NAVÍC..O DONALDU TRUMPOVI SE MEDIÁLNĚ TRADUJE, ŽE V DŘÍVĚJŠÍCH LETECH SE NECHAL EMOČNĚ KOUPIT RUSKEM PODLÝM, KŘIVĚ..POKŘIVENĚ.. OBRAZ, KTERÝ VYTVOŘIL JAK PŘI PŮSOBENÍ VE FUNKCI PREZIDENTA USA, TAK I V ZÁVĚRU TÉTO JEHO FUNKCE, ALE I NYNÍ OBRAZ, KTERÝ VYTVÁŘÍ, TOMU I NASVĚDČUJE.

K ČEMU

~~

10.8.2022.. JP: DNES NÁSLECHOVĚ ZAZNAMENÁVÁM KEC JANA_BURDY Z CZECH_RADIA: ČESKÝ_ROZHLAS_PLUS, ZDÁNLIVĚ NEVINNÝ, AVŠAK PODLE MÉHO VNÍMÁNÍ..SOUDU.. I JEHO PODÁNÍM VERBÁLNĚ, DEHONESTAČNÍ SMĚREM KU KARLOVU_MOSTU O TOM, ŽE PO TÉ, CO SE PŘI JEHO STAVBĚ DO NĚJ DÁVALY VEJCE, MŮŽE SE DNES DO NĚJ DÁT KOZÍ CHLUP. VCELKU JDE TAK O DEHONESTACI POJMU KARLŮV_MOST, S TAKOVOUTO DNES RÉTORIKOU, A TO I PŘESTO, ŽE SE CHVÁSTAJÍ, JAK SE UVEDENÝMI KOZÍMI CHLUPY UTĚSNÍ SPÁROVÁNÍ. JDĚTE SI, ČRO_PLUS S TAKOVÝMITO KECY SVÝMI DO ŘITI, NA TOHLE VÁS NEPOTŘEBUJEME. JAN_BURDA A SPOL V ČRO PLUS S JEJICH PŘÍZNIVCI,  JE VERBÁLNÍ PROVOKATÉR NA N´TOU, KDO ZNÁ MOJE PÍSMO, ZDOKUMENTOVANÉ O JEJICH VÝROKY I V ČASE, TEN JISTĚ VÍ, O ČEM PÍŠI. NEBUDETE BEZTRESTNĚ SE DOTÝKAT URÁŽLIVĚ JAKKOLI DEHONESTAČNĚ TÉHLE ČESKÉ HISTORIE, VY ŠMEJDI !!! ČESKÝ ROZHLAS_PLUS MUSÍ BÝT CELOSTNĚ PERSONÁLNĚ OBMĚNĚN, VČETNĚ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE RENÉ ZAVORALA, A TO I ZA CENU UZAVŘENÍ TÉTO ROZHLASOVÉ STANICE, NEPŮJDE LI TO JINAK. TIHLE SRRÁČI MLČELI DODNES O PROBLÉMECH, O KTERÝCH SE ZMIŇUJI VE SVÉM PÍSMU, A MLČÍ O NICH NADÁLE. DNES RADIOŽURNÁL DĚLÁ, JAK JE AKTIVNÍ V OBLASTI ROZHOVORU O EXEKUCÍCH.. KDE DOPORUČUJÍ LIDEM ,,ODDLUŽENÍ".. CO JE TO ZA RÁDCE ?? KDYŽ NEVÍ, ŽE ODDLUŽENÍ JE PRO LIDI TEROR NA N´TOU SVÝMI PODMÍNKAMI, AŤ SE JDE POPTAT, JAK ŽIJÍ TI LIDÉ, CO DO TOHO VSTOUPILI, NAPŘÍKLAD PERSONÁLU DIAKONIE.CZ. O TÉMATU ODDLUŽENÍ, ZMÍNĚNÉM KRÁTCE TÉŽ V ROZHOVORU, TEDY O JAKÉMSI ZLATOKOPECKÉM_ELDORÁDU Z POPLATKŮ EXEKUTORŮM, PÍŠI NA DALŠÍCH MÍSTECH MÉHO PÍSMA, VČETNĚ TRESTNÍHO ZOZNÁMENÍ TÍM SMĚREM. JSTE, ČRO, ČRO_PLUS NEJEN ZRÁDCI ČESKÉHO NÁRODA, ALE POKUD SE NĚKDO U VÁS NAJDE KDY V SOUČASNOSTI, KDO MÁ CHUŤ SE TROCHU PROBLÉMŮM NĚKDY POVĚNOVAT (COŽ JSTE DOPOSUD NEUDĚLALI) JSTE NESCHOPNÍ !!! NEJDETE DO HLOUBKY, JEN SE VĚCÍ DOTÝKÁTE, ALE TO JE K HOVNU !!! TO JSTE ZBYTEČNÍ, TAKHLE SE PROBLÉMY LIDU NIKDY NEVYŘEŠÍ, POKUD BUDOU NA MÍSTECH, VE FUNKCÍCH, LIDÉ NESCHOPNÍ, LÍNÍ. A VY CHCETE NĚKOHO NEUSTÁLE DOKOLA, JAK LZE ZAZNAMENÁVAT, MORALIZOVAT, ŽE BY MĚL ČI MĚLA, Z ŘAD INVALIDŮ, VÍCE, ČI PROSTĚ PRACOVAT ??!!! JDĚTE SI DO ŘITI !!! A TO PODOTÝKÁM, ŽE JSEM DNES TOTO POJMENOVÁNÍ LEJNÍ POUŽIL VE SVÉM ŽIVOTĚ POPRVÉ. ČESKÝ ROZHLAS PLUS VYKAZUJE TRVALE RYSY ZAHRANIČNÍCH MENTAL_PUTINSKÝCH AGENTŮ, TEDY S PRAKTIKAMI KŘIVÁCKÝMI SVÝMI, JAK SE TO NAUČILI LIDÉ ZA RetroSTB, COŽ BYLA DŘÍV ČESKÁ ODNOŽ ŠKOLY RUSKÉ KGB, DNES GRU. JAK JE Z MÉHO PÍSMA PATRNÉ MÁ ČESKÝ ROZHLAS PRSTY SVÉ VE ŠPIONSTVÍ ZÁŠKODNICKÉM VŮČI KOMUKOLI, KDO SE JIM NĚJAK ZNELÍBÍ, ASERVÍTKY SI NEBEROU, BYŤ NAVENEK SE SNAŽÍ VYPADAT ŽE JSOU HODNÍ, DOBŘÍ. NEJSOU. JSOU MEZI NIMI POŘÁDNÝ SVINĚ MENTAL_KŘIVÁCKO_PUTINŠTÍ. POUŽÍVAT VÝRAZY DNES RÉTORICKY POSMĚŠNĚ Z ÚST JANA BURDY A SPOL..KDOŽ SE TOMUTO TÉMATU TAKTO DEHONESTAČNĚ POVĚNOVALI, TEDY TO JE HNUS NA N´TOU !!! JISTĚ LZE UTĚSNIT SPÁRY KARLOVA MOSTU JAK TECHNOLOGICKY JINAK, A POKUD UŽ MUSEJÍ, ČI CHTĚJÍ TAM PŘIMÍCHÁVAT KOZÍ CHLUPY, TEDY JDE TO ŘÍCI ..OZNÁMIT..ZPRAVODAJSKY, I JINAK, NEŽLI ZPŮSOBEM, JAKÝM TO DNES PROVEDL POSMĚŠNĚ JAN_BURDA, COŽ U NĚJ JE BĚŽNÉ, TAKOVÉ CHOVÁNÍ. TAKOVÍTO LIDÉ NEMAJÍ ZA MIKROFONEM RADIA CO POHLEDÁVAT. TEDY, POKUD CHCEME ŽÍT POJMEM: SLUŠNOST, LIDSKÁ PRÁVA, A Z TOHO VYVĚRAJÍCÍ DEMOKRACIE. A NE V PROSTŘEDÍ KŘÍVÁKŮ, KŘIVAČEK.

>>JP-RECENZE..<<   >>HNUSY<<   >>JesusSchool4..<<   >>´JP´ NOTEPAD´<<

JAK TO TADY PÍŠI, ZJISTIL JSEM PO ULOŽENÍ, ŽE MI OPĚT STRÁNKA TAHLE BYLA NAMÍSTO JEJÍHO ULOŽENÍ, SMAZÁNA, TAKŽE JSEM JI ZREKONSTRUOVAL, UŽ JI MÁM CELOU ZASE ULOŽENU, JAKO I VŠECHNY OSTATNÍ. NO, A JAK TO TADY TAK REKONSTRUUJI, TAK NADE MNOU SOUSEDOVIC TO NEDAL NĚJAK, A JAKSI, JAKO VZTEKLE, JAKO BY SI POHAZOVAL PO ZEMI ČINKAMI, COŽ SE ASI NELÍBILO JEHO PITBULOVI.. PO CHVÍLI TO UTICHLO, ŠLI ASI NA PROCHÁZKU. JÓ, SLÍDILOVÉ.. A SPOL.. RADIOVÍ..ROZHLASOVÍ.. KDE PAŘÁTY SVĚ NEMAJ ?? TVRDÍM, ŽE CZECH_RADIO: ČESKÝ_ROZHLAS_PLUS (ČESKÝ_ROZHLAS) JE NASTAVENÝ, TAMNÍ MENTÁLNÍ SKUPINOVÉ POLE, DO ROLE, VYKAZUJÍCÍ ZÁMĚRNĚ, CÍLENĚ, KAŽDODENNĚ, DOJEM ZAHRANIČNÍHO ŠPIONSKÉHO MENTAL_PUTINO .. TEDY RetroSTB/GRU AGENTA. TOHLE JE ALE VELMI NEBEZPEČNÉ, PROTOŽE CO SE JAK TVÁŘÍVÁ, TO SE TAKÉ TÍM STÁVÁ, JE. U ČRO (ČESKÉHO_ROZHLASU) NEPOCHYBUJI O TOM, ŽE CCA Z 50% A VÍCE PROCENT JSOU TO LIDÉ, SMÝŠLEJÍCÍ PODLE, KŘIVÁCKY..TAK, JAK BÝVÁ ZVYKEM PRÁVĚ U LIDÍ, ŽIJÍCÍ MENTAL_FILOSOFIÍ PODLÝCH KRIVÁKŮ..MENTAL_PUTINCŮ. MENTAL PUTINISMUS TEDY NEJSPÍŠ SE SANE NOVÝM POJMEM, PRO POCHOPENÍ VĚCÍ. TITO NEMUSEJÍ SE PŘIHLAŠOVAT K RUSKU, K PUTINOVI, ALE MAJÍ OBDOBNÉ SMÝŠLENÍ CO DO PODLOSTI. NENÍ MALÁ PODLOST, A VELKÁ PODLOST..JDE O JEDNU ENERGII, PODLOST JE JEN JEDNA..OBDOBNĚ JAKO FAŠISMUS. JDE JEN O MOMENTÁLNÍ MÍRU, KTEROU VŠAK LIDÉ RŮZNĚ I NAVYŠUJÍ PODLE SITUACE..TO VIDÍME DNES NAPŘÍKLAD NA RUSKÉ ARMÁDĚ..TI VOJÁCI DOMA TAKÉ NIKOHO NEZABÍJELI, NEZNÁSILŇOVALI..ALE JAKMILE JIM TO SITUACE UMOŽNILA, ZVRHLI SE VE SVÉ ZVRÁCENOSTI NA MAXIMUM..VÍC TO UŽ OPRAVDU NEŠLO..NEJDE.

~~

08.08.2022..JP: POKUD KDOKOLI POŘÁDÁ NĚJAKOU SPOLEČENSKOU, VEŘEJNOU, AKCI, NĚKDE NA VEŘEJNÉM PROSTĚ A STVÍ. .A ZDARMA, A MÉDIA O TOM INFORMUJÍ, JE SLUŠNOST ZMÍNIT V TÉ INFORMACÍ TAKÉ ČAS A MÍSTO KONÁNÍ, A S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM ALESPOŇ NĚKOLIKA DNÍ, TEDY NIKOLI NAPŘÍKLAD SRAZ V DEN SRAZU, ALE I PROGRAM AKCE. JINAK AŤ SE NA TO MÉDIA VYPRDNOU.. VĚDÍ TO, ALE INFORMACÍ SI TUTLAJ. LIDÉ PAK, KDYŽ TO CHTĚJÍ VIDĚT, KDYŽ TO OZNAMUJÍ V DEN KONÁNÍ AKCE, JSOU JAK HONIČI SPLAŠENÍ, MUSEJÍ I NA HONEM JAKO HUJEŘI HONIT NA NETU SI TY INFORMACE, NE VŽDY SE TÓ PODAŘÍ. TAKOVÝCH HUJEŘI NA POSLEDNÍ CHVÍLI SE OBVYKLE NEZÚČASTŇUJI. 

~~

09.8.2022..JP: CO ZŮSTALO LIDEM SKRYTO.. LIDSKÁ DŮSTOJNOST.. / JAK JE VŮBEC MOŽNÉ, ŽE MOHLO ANDREJE BABIŠE NAPADNOUT, ŽE MU POLICEJNÍ PREZIDENT ŘEKL, AŤ VYMEZUJE PROSTOR PRO SVÉ ODPŮRCE ?? LIDÉ MAJÍ PRÁVO VYJÁDŘIT SE KU ČLOVĚKU, KTERÝ JE PŘIJEDE FRUSTROVAT SVÝMI RÁDOBY_MOCENSKÝMI ZÁJMY, PRAKTIKAMI RetroSTB/KGB/GRU PR_MARKETINGU, A TO TAK, ŽE VELMI MOHOU VYJÁDŘIT SVŮJ NESOUHLAS. JE NEUVĚŘITELNÝ, JAKOU MÁ ANDREJ BABIŠ HROŠÍ KŮŽI, ŽE I PŘI TOM JEŠTĚ JEZDÍ LID STÁLE OPRUZOVAT. MEZI TÍM SI PR OVĚ ZAJDE DO ZOO KAMSI, ABY SE NA NÁS SMÁL NAD ČERNOBÍLÝM ASI TCHOŘÍKEM..KRETÉN. NO, A TAK JSEM SE K TOMU VYJÁDŘIL NA FB, JENŽE TEN CELÝ PŘÍSPĚVEK  I S TÍM MÝM JE Z WEBU SMAZÁN. TAK TEDY JEŠTĚ ZDE JEDNOU: NAMALUJTE LIDEM NA ZEM KŘÍŽKY, NEBO ČTVEREČKY, ABY PŘESNĚ VĚDĚLI, KDE JE JEJICH MÍSTO..JAKO TO MAJÍ NEJSPÍŠ JEŠTĚ NAPŘÍKLAD VE VĚZNICI CEL PŘEDBĚŽNÉHO ZADRŽENÍ V PRAZE NA KONGRESOVÉ, KDE VÁM OPODÁL V JINÉM PŘIDĚLENÉM ČTVEREČKU NAŘÍDÍ SVLÉKNOUT SE DO NAHA, PÓZOVAT I NA JEDNÉ NOZE, I V PODŘEPU, NAZÍ, PŘI TOM VÁS NEJSPÍŠ OD NĚKUD NATÁČEJÍ, UMÝT SE VÁM NEDOVOLÍ, RÁNO PO POVELU ABYSTE SE OPŘELI PŘED CELOU O ZEĎ DOSTANETE PŘÍKAZ ZVEDNOUT MATRACI, A BĚDA, KDYŽ TA MATRACE NEUDRŽÍ PÓZU TU, A SPADNE ZPĚT NA POSTEL..NÓ, TAK TO JE TEDY KRIMIN.CZECH_HOOSTEL..POKUD SE CZECH_STYLE_MENTAL_PUTINISTIC_NDRANGHETĚ NĚJAK ZNELÍBÍTE. TOHLE JE JEICH OSTUDA, NIKOLI OBČANŮ..LIDÍ..

~~

09.8.2022..ČT24: Prezidentské veto. Miloš Zeman odmítl novelu, která snižuje platby za státní pojištěnce a od roku 2024 je valorizuje jako důchody. Podle prezidenta by to mělo negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Zeman odmítl vládní plán snížit platby do zdravotnictví. Novelu vetoval .. /JP: NA DESÍTKY.. STOVKY.. MILIARD DO KAPSY ADNYMU_BABIŠOVI A SPOL ZA CELOU JEHO POLITICKOU ÉRU BYLO?!! A JE STÁLE.. JEHO FIRMY, JEJICH DCEŘINKY, SESTRY, CO KDO VÍ, KDO JEŠTĚ SPŘÍZNĚNĚ LUXUJÍ PO DEKÁDY STÁTNÍ I ZAHRANIČNÍ DOTACE PO DESÍTKÁCH, STOVKÁCH, MILIARD ROČNĚ..BEZ TOHO BY ANDY PODNIKAT NEUMĚL.. ČNB SE CHVÁSTÁ, JAK NA KOUPÍ NEJVÍC ZLATA V HISTORII(ODKUD?? Z ČÍNY??) A POLITICI NÁM DNES CHTĚJÍ NAMLOUVAT, ŽE NEMAJÍ PENÍZE NA VALORIZACI DŮCHODŮ, ŽE MUSEJÍ OSEKAT KVALITU ZDRAVOTNÍ PÉČE..S PLÁNEM SVÝM ZASE ZAVÉST CO PŘÍŠTÍ KROK NAPŘÍKLAD POVINNÉ PŘIPLÁCENÍ ZA LŮŽKO V NEMOCNICÍCH, ABY ZASE MĚLI NÁSLEDNĚ I EXEKUTOŘI PRÉÉ. PROSTĚ TO TĚMIHLE ODS A SPOL FAŠOUNŮM ZASE, OPĚT, CHYBÍ, DEPTÁNÍ JEŠTĚ I TAKHLE LIDU. JDĚTE, PARLAMENTE.. SI S TÍMHLE DO ŘITI!!! /.. https://JPNOTEPAD.LIVE

~~

09.8.2022.. JP: V CZECH_RADIU: ČESKÝ_ROZHLAS_PLUS JSEM DNES ZAZNAMENAL NÁSLECHEM V ROZHODVORU MODERÁTORKY ZITY_SENKOVÉ S JEJÍM HOSTEM, KTERÝ ,,ZARUČENĚ" ZNÁ UKRAJINSKÝ LID, POZNÁMKU O TOM, ŽE PRÝ LIDÉ Z UKRAJINY NEUMÍ PRACOVAT A ŽÍT.. JE MI ÚPLNĚ JEDNO, JAK TOHLE TENTO HOST ČRO_PLUS DÁLE OKECAL, JDE O NEHORÁZNOST, V ČASE, KDY PO DEKÁDY SI ČEŠI HOJNĚ MÁLEM, LECKDY I REÁNĚ, DĚLAJÍ Z UKRAJINCŮ, UKRAJINEK, OTROKY(NĚ), KDY ONI NA BOJIŠTI BOJUJÍ A UMÍRAJÍ ZA NÁS ZA VŠECHNY, TAKOVÉTO VYJADŘOVÁNÍ O NICH JE NECHUTNOST_SAMA. JSTE NECHUTNÍ, ČRO_PLUS. JSTE NECHUTNÍ CELKEM I ČASTO. !!!ZABALTE TO !!!

~~